IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(9026) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Fräcksjön 90262006-08-28Programområde sötvattenP2006/02390Abborre415.134.6Lever 18.8 0.0078 23.5   0.15     6.38     0.07   12.7               0.063   0.029b          125   
Fräcksjön 90262006-08-28Programområde sötvattenP2006/02391Abborre517.754.4Lever 21.2 0.0076 170   0.19     5.72     0.031   13.1               0.09   0.018           137   
Fräcksjön 90262006-08-28Programområde sötvattenP2006/02392Abborre415.635.7Lever 19.2 0.0176 9.9   0.45     8.28     0.028   15.8               0.092   0.023b          119   
Fräcksjön 90262006-08-28Programområde sötvattenP2006/02393Abborre415.535.1Lever 21 0.0138 7.8   0.39     6.94     0.022b  12.6               0.029   0.022           116   
Fräcksjön 90262006-08-28Programområde sötvattenP2006/02394Abborre515.538.3Lever 20.4 0.0091 77.8   0.33     7.95     0.029   13               0.078   0.035           123   
Fräcksjön 90262006-08-28Programområde sötvattenP2006/02395Abborre414.430.9Lever 21.4 0.0218 18.9   0.12     3.12     0.016   11.5               0.09   0.041           114   
Fräcksjön 90262006-08-28Programområde sötvattenP2006/02396Abborre416.647.1Lever 19.4 0.0057 98.6   0.36     6.35     0.029   11.2               0.09   0.031           114   
Fräcksjön 90262006-08-28Programområde sötvattenP2006/02397Abborre617.353.1Lever 19.8 0.0052 66.8   0.17     9.14     0.028   14.1               0.04   0.016           115   
Fräcksjön 90262006-08-28Programområde sötvattenP2006/02398Abborre516.447.5Lever 22.2 0.0023 13.7   0.15     2.8     0.009   5.07               0.02   0.014           81.7   
Fräcksjön 90262006-08-28Programområde sötvattenP2006/02399Abborre516.547.1Lever 21.6 0.0079 6.1   0.32     4.1     0.01b  7.94               0.021   0.01b          81.7   
Fräcksjön 90262007-08-23Programområde sötvattenC2007/00822Abborre718.364.34Lever0.3119.4 0.0121 74.9   0.2     8.34     0.037   15.4               0.14b  0.055       0.17b  125   
Fräcksjön 90262007-08-23Programområde sötvattenC2007/00823Abborre616.644.03Lever0.21619.3 0.0133 33.5   0.81     10.6     0.033   11.8               0.2b  0.033       0.24b  115   
Fräcksjön 90262007-08-23Programområde sötvattenC2007/00824Abborre515.638.24Lever0.28820.6 0.0134 43.7   0.16     5.73     0.027b  11.5               0.14b  0.031       0.16b  112   
Fräcksjön 90262007-08-23Programområde sötvattenC2007/00825Abborre716.540.73Lever0.20420 0.0267 24.3   0.53     11.7     0.042b  11.5               0.21b  0.069       0.25b  122   
Fräcksjön 90262007-08-23Programområde sötvattenC2007/00826Abborre517.248.81Lever0.22320.6 0.0362 45.9   0.18b    5.87     0.061   19.4               0.18b  0.05       0.22b  122   
Fräcksjön 90262007-08-23Programområde sötvattenC2007/00827Abborre516.547.95Lever0.24220.5 0.0202 37.2   0.47     6.78     0.055   15.4               0.17b  0.031       0.2b  113   
Fräcksjön 90262007-08-23Programområde sötvattenC2007/00828Abborre517.547.78Lever0.43618.9 0.0107 38.3   0.25     8.86     0.023   7.95               0.1b  0.035       0.11b  103   
Fräcksjön 90262007-08-23Programområde sötvattenC2007/00829Abborre516.640.7Lever0.24818.3 0.0417 16   0.29     14.2     0.038b  31.6               0.19b  0.019b      0.23b  132   
Fräcksjön 90262007-08-23Programområde sötvattenC2007/00830Abborre516.943.07Lever0.20117.7 0.0109 25.1   0.26b    8.62     0.052b  14.1               0.26b  0.026b      0.31b  114   
Fräcksjön 90262007-08-23Programområde sötvattenC2007/00831Abborre615.835.28Lever0.16419.6 0.0137 55.6   0.7     17     0.054b  13.6               0.27b  0.048       0.33b  125   
Fräcksjön 90262008-08-25Programområde sötvattenC2008/01251Abborre616.843.8Lever 19.8 0.0131 17.5         11.1     0.164   9.85               0.16b  0.016b          90.8   
Fräcksjön 90262008-08-25Programområde sötvattenC2008/01252Abborre616.645.4Lever 18.4 0.0158 62.4         8.1     0.038   8.64               0.15   0.029           112   
Fräcksjön 90262008-08-25Programområde sötvattenC2008/01253Abborre716.745.5Lever 18.4 0.0337 27.9         17.1     0.035b  13.7               0.18b  0.018b          121   
Fräcksjön 90262008-08-25Programområde sötvattenC2008/01254Abborre716.243.4Lever 20.1 0.0167 60.8         8.19     0.035   10.3               0.13   0.044           121   
Fräcksjön 90262008-08-25Programområde sötvattenC2008/01255Abborre416.341.5Lever 19.1 0.0176 15.4         7.23     0.034b  11.4               0.17b  0.017b          110   
Fräcksjön 90262008-08-25Programområde sötvattenC2008/01256Abborre417.754.7Lever 20.8 0.004 6.2         4.78     0.016b  7.02               0.08b  0.008b          96.4   
Fräcksjön 90262008-08-25Programområde sötvattenC2008/01257Abborre416.943.4Lever 19.6 0.013 10         11.5     0.04b  10.6               0.2b  0.02b          120   
Fräcksjön 90262008-08-25Programområde sötvattenC2008/01258Abborre415.836.8Lever 20.1 0.0203 12.8         10.4     0.063b  12               0.32b  0.032b          112   
Fräcksjön 90262008-08-25Programområde sötvattenC2008/01259Abborre618.867.7Lever 21.6 0.0111 49.4         9.72     0.025   12.3               0.11b  0.164           114   
Fräcksjön 90262008-08-25Programområde sötvattenC2008/01260Abborre716.040.8Lever 19.9 0.0449 60.7         12.5     0.037   25.8               0.18b  0.032           115   
Fräcksjön 90262009-08-12Programområde sötvattenC2009/00755Abborre516.046.0Lever 21.1 0.0183 12.2         6.26     0.047   12.4               0.1b  0.017           106   
Fräcksjön 90262009-08-12Programområde sötvattenC2009/00756Abborre716.043.0Lever 21.3 0.0346 61         8.05     0.037b  12.1               0.19b  0.034           110   
Fräcksjön 90262009-08-12Programområde sötvattenC2009/00757Abborre516.049.0Lever 20.5 0.0066 18.4         6.78     0.014b  8.31               0.07b  0.009           84.5   
Fräcksjön 90262009-08-12Programområde sötvattenC2009/00758Abborre416.043.0Lever 18.6 0.0205 19.5         3.97     0.034b  18.2               0.17b  0.018           81.8   
Fräcksjön 90262009-08-12Programområde sötvattenC2009/00759Abborre519.071.0Lever 20 0.0221 83.1         9.61     0.033   13               0.1   0.084           122   
Fräcksjön 90262009-08-12Programområde sötvattenC2009/00760Abborre517.056.0Lever 19.3 0.0099 27.1         4.19     0.022b  13.7               0.11b  0.148           113   
Fräcksjön 90262009-08-12Programområde sötvattenC2009/00761Abborre516.046.0Lever 20.3 0.0213 45.6         10.1     0.024b  11.3               0.12b  0.168           107   
Fräcksjön 90262009-08-12Programområde sötvattenC2009/00762Abborre718.064.0Lever 23.5 0.0035 4.9         3.06     0.023   3.98               0.08b  0.008b          57.2   
Fräcksjön 90262009-08-12Programområde sötvattenC2009/00763Abborre417.052.0Lever 19.7 0.0085 6.6         5.9     0.026   8.48               0.1b  0.01b          102   
Fräcksjön 90262009-08-12Programområde sötvattenC2009/00764Abborre717.058.0Lever 20.6 0.0072 19.2         4.01     0.031   9.43               0.08b  0.024           73.4   
Fräcksjön 90262010-08-18Programområde sötvattenC2010/01552Abborre518.755.0Lever0.420 0.0142           8.81     0.09b  14               0.09b  0.02       0.09b  144   
Fräcksjön 90262010-08-18Programområde sötvattenC2010/01553Abborre316.039.5Lever0.223 0.0711           7.29     0.16b  21               0.16b  0.02b      0.16b  132   
Fräcksjön 90262010-08-18Programområde sötvattenC2010/01554Abborre417.853.7Lever0.520 0.0127           7.33     0.08b  8               0.08b  0.02       0.08b  113   
Fräcksjön 90262010-08-18Programområde sötvattenC2010/01555Abborre516.040.4Lever0.421 0.0215           10.2     0.1b  17               0.1b  0.02       0.1b  132   
Fräcksjön 90262010-08-18Programområde sötvattenC2010/01556Abborre416.849.0Lever0.423 0.0221           4.68     0.08   11               0.08b  0.01       0.08b  125   
Fräcksjön 90262010-08-18Programområde sötvattenC2010/01557Abborre516.441.4Lever0.318 0.0102           9.9     0.13b  16               0.13b  0.02b      0.13b  109   
Fräcksjön 90262010-08-18Programområde sötvattenC2010/01558Abborre416.141.6Lever0.421 0.0149           5.47     0.1b  9               0.1b  0.01b      0.1b  96   
Fräcksjön 90262010-08-18Programområde sötvattenC2010/01559Abborre315.539.9Lever0.321 0.065           5.09     0.14b  13               0.14b  0.02b      0.14b  114   
Fräcksjön 90262010-08-18Programområde sötvattenC2010/01560Abborre416.044.6Lever0.420 0.0148           4.55     0.1b  10               0.1b  0.02       0.1b  131   
Fräcksjön 90262010-08-18Programområde sötvattenC2010/01561Abborre818.671.6Lever0.620 0.0084           6.23     0.06b  14               0.06   0.06       0.06b  110   
12