IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(9020) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Hjärtsjön 90202000-08-25Programområde sötvattenP2000/01479Abborre617.448.86Lever 18.2   46.8   0.08     8.8     0.21   16.6               0.05b  0.34           125   
Hjärtsjön 90202000-08-25Programområde sötvattenP2000/01480Abborre617.251.86Lever 21.6   33.1   0.18     7.58     0.22   14.9               0.04b  0.23           125   
Hjärtsjön 90202000-08-25Programområde sötvattenP2000/01481Abborre716.845.52Lever 20.4   84.2   0.14     9.4     0.18   13.2               0.04b  0.84           114   
Hjärtsjön 90202000-08-25Programområde sötvattenP2000/01482Abborre517.350.84Lever 21   27.4   0.42     4.81     0.16   9               0.03   0.35           122   
Hjärtsjön 90202000-08-25Programområde sötvattenP2000/01483Abborre617.449.47Lever 21.4   36.9   0.13     5.9     0.16   20.9               0.03b  0.35           121   
Hjärtsjön 90202000-08-25Programområde sötvattenP2000/01484Abborre417.555.98Lever 20.8   24   0.18     4.69     0.18   11.5               0.03b  0.34           114   
Hjärtsjön 90202000-08-25Programområde sötvattenP2000/01485Abborre418.256.07Lever 20.8   23.1   0.37     6.74     0.15   10.6               0.04b  0.5           129   
Hjärtsjön 90202000-08-25Programområde sötvattenP2000/01486Abborre517.752.73Lever 20.9   36.5   0.11     8.67     0.14   11.9               0.04   0.51           122   
Hjärtsjön 90202000-08-25Programområde sötvattenP2000/01487Abborre918.456.86Lever 20.2   34   0.34     7.01     0.17   15.4               0.03b  0.3           127   
Hjärtsjön 90202000-08-25Programområde sötvattenP2000/01488Abborre417.250.36Lever 22.3   23.3   0.11     6.34     0.13   9.4               0.04b  0.39           125   
Hjärtsjön 90202001-09-05Programområde sötvattenP2001/01781Abborre 20.084.3Lever 29.4   23.4   0.24     6.72     0.19   9               0.06   0.276           84.8   
Hjärtsjön 90202001-09-05Programområde sötvattenP2001/01782Abborre 19.884.5Lever 23.9   29.6   0.11     4.72     0.08   9.2               0.03b  0.135           90.2   
Hjärtsjön 90202001-09-05Programområde sötvattenP2001/01783Abborre 20.386.8Lever 23.3   39.2   0.12     7.95     0.1   9.92               0.02   0.296           106   
Hjärtsjön 90202001-09-05Programområde sötvattenP2001/01784Abborre 20.187.6Lever 24   37.9   1.85     9.6     0.13   14.9               0.03b  0.264           143   
Hjärtsjön 90202001-09-05Programområde sötvattenP2001/01785Abborre 20.388.4Lever 23.2   33.5   0.24     9.86     0.1   14.3               0.03b  0.279           128   
Hjärtsjön 90202001-09-05Programområde sötvattenP2001/01786Abborre 18.472.8Lever 23.2   34.9   0.22     6.55     0.11   19.1               0.03b  0.21           100   
Hjärtsjön 90202001-09-05Programområde sötvattenP2001/01787Abborre 19.778.1Lever 24   28.1   0.71     8.25     0.14   17.8               0.03b  0.27           120   
Hjärtsjön 90202001-09-05Programområde sötvattenP2001/01788Abborre 19.578.3Lever 23.2   43.5   0.16     11.1     0.15   13.4               0.03b  0.304           117   
Hjärtsjön 90202001-09-05Programområde sötvattenP2001/01789Abborre 19.878.5Lever 21.9   27.2   0.11     4.24     0.1   11.6               0.03b  0.206           108   
Hjärtsjön 90202001-09-05Programområde sötvattenP2001/01790Abborre 20.080.2Lever 24.9   27.8   0.4     6.56     0.13   8.68               0.03b  0.205           87.9   
Hjärtsjön 90202002-08-29Programområde sötvattenP2002/01922Abborre418.056.75Lever 21.5   44.6   0.18     9.45     0.22   15.9               0.08b  0.444           121   
Hjärtsjön 90202002-08-29Programområde sötvattenP2002/01923Abborre618.866.11Lever 19   49.3   0.55     14.6     0.24   38.1               0.05   1.25           127   
Hjärtsjön 90202002-08-29Programområde sötvattenP2002/01924Abborre518.960.37Lever 20.4   77.3   0.12     17.7     0.27   34.3               0.1b  1.06           138   
Hjärtsjön 90202002-08-29Programområde sötvattenP2002/01925Abborre418.360.03Lever 18.5   30.8   0.19     11.3     0.16b  27.3               0.4   0.283           132   
Hjärtsjön 90202002-08-29Programområde sötvattenP2002/01926Abborre417.857.55Lever 20   44.9   0.67     10.8     0.16b  18.8               0.08b  1.1           162   
Hjärtsjön 90202002-08-29Programområde sötvattenP2002/01927Abborre319.470.3Lever 20.3   34.9   0.19     10.5     0.2   20.9               0.06b  0.338           129   
Hjärtsjön 90202002-08-29Programområde sötvattenP2002/01928Abborre317.958.21Lever 21.8   29.7   0.75     12.9     0.16   26.9               0.06b  0.321           120   
Hjärtsjön 90202002-08-29Programområde sötvattenP2002/01929Abborre418.361.96Lever 20   31.8   0.7     10.9     0.15   33.5               0.06b  0.756           144   
Hjärtsjön 90202002-08-29Programområde sötvattenP2002/01930Abborre318.464.09Lever 21.5   35.4   0.52     8.94     0.23   25.6               0.05b  0.945           122   
Hjärtsjön 90202002-08-29Programområde sötvattenP2002/01931Abborre319.468.44Lever 22   45.1   0.26     6.88     0.26   13.5               0.06b  0.394           115   
Hjärtsjön 90202003-08-16Programområde sötvattenP2003/03382Abborre419.267.83Lever 22.2 0.111 32.1   0.82     15.4     0.19   27.2               0.13   0.582       0.018   145   
Hjärtsjön 90202003-08-16Programområde sötvattenP2003/03383Abborre419.467.12Lever 20.8 0.175 43.6   0.5     19.5     0.62   46.1               0.25   0.472       0.022   140   
Hjärtsjön 90202003-08-16Programområde sötvattenP2003/03384Abborre319.665.94Lever 24.1 0.107 25   0.15     8.98     0.26   20.8               0.03b  0.368       0.014   138   
Hjärtsjön 90202003-08-16Programområde sötvattenP2003/03385Abborre418.760.02Lever 21.2 0.116 66   0.85     10.8     0.14   28.7               0.09   0.61       0.05   141   
Hjärtsjön 90202003-08-16Programområde sötvattenP2003/03386Abborre318.461.99Lever 22.6 0.111 23   0.05b    9.81     0.4   31.1               0.05b  1.23       0.031   130   
Hjärtsjön 90202003-08-16Programområde sötvattenP2003/03387Abborre317.759.18Lever 24.3 0.071 25.4   0.78     5.93     0.41b  13.9               0.11b  0.259       0.054   119   
Hjärtsjön 90202003-08-16Programområde sötvattenP2003/03388Abborre617.454.3Lever 19.9 0.141 87.1   0.07     18.4     0.2   40               0.04b  0.4       0.046   164   
Hjärtsjön 90202003-08-16Programområde sötvattenP2003/03389Abborre418.568.0Lever 20 0.046 27.4   0.12     10     0.22   15.3               0.05   0.31       0.013   142   
Hjärtsjön 90202003-08-16Programområde sötvattenP2003/03390Abborre318.464.34Lever 21.7 0.053 19.4   0.58     4.87     0.84   13.6               0.1   0.43       0.012   127   
Hjärtsjön 90202003-08-16Programområde sötvattenP2003/03391Abborre317.352.6Lever 22.5 0.103 48.5   1.49     10.4     0.89   26.6               0.08   0.455       0.048   143   
Hjärtsjön 90202004-08-26Programområde sötvattenP2004/01982Abborre622.2118.33Lever 20.2 0.204 73.4   0.842     17.8     0.02   55.2               0.03   1.92       0.03b  134   
Hjärtsjön 90202004-08-26Programområde sötvattenP2004/01983Abborre520.5100.36Lever 20.3 0.184 46.9   0.612     7.68     0.016b  44.4               0.03b  1.19       0.04b  131   
Hjärtsjön 90202004-08-26Programområde sötvattenP2004/01984Abborre622.5114.84Lever 19.4 0.079 73.7   0.577     14.5     0.02   38               0.04   2.31       0.03b  132   
Hjärtsjön 90202004-08-26Programområde sötvattenP2004/01985Abborre522.3121.09Lever 23.4 0.112 53.5   0.56     14.6     0.027   32.4               0.07   1.31       0.03b  121   
Hjärtsjön 90202004-08-26Programområde sötvattenP2004/01986Abborre421.5120.29Lever 21.3 0.133 38.9   0.473     11.7     0.016b  34.6               0.04   1.15       0.04b  130   
Hjärtsjön 90202004-08-26Programområde sötvattenP2004/01987Abborre522.7149.79Lever 21.4 0.38 47.2   0.653     8.42     0.015b  52.3               0.03   0.794       0.03b  139   
Hjärtsjön 90202004-08-26Programområde sötvattenP2004/01988Abborre523.9153.56Lever 20.5 0.107 48.4   0.693     15.4     0.015b  46               0.03   1.81       0.03b  147   
Hjärtsjön 90202004-08-26Programområde sötvattenP2004/01989Abborre523.6159.75Lever 21.8 0.316 42.5   0.999     9.02     0.016b  61.1               0.03   1.05       0.04b  152   
Hjärtsjön 90202004-08-26Programområde sötvattenP2004/01990Abborre623.9149.93Lever 22.2 0.277 46.9   0.527     16     0.016b  65.5               0.03   1.69       0.04b  143   
Hjärtsjön 90202004-08-26Programområde sötvattenP2004/01991Abborre624.0141.12Lever 20.9 0.39 70.5   0.287     15.8     0.015b  54.9               0.03   0.683       0.03b  164   
1234