IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6717) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Horsan 67172007-09-11Programområde sötvattenC2007/01699Abborre616.242.6Lever0.30924.8 0.0065 2.5   0.13     0.806     0.02b  6.72               0.1b  0.04       1.13   118   
Horsan 67172007-09-11Programområde sötvattenC2007/01700Abborre416.244.2Lever0.28821.5 0.0048b3   0.28     0.852     0.024b  7.26               0.12b  0.032       0.32   110   
Horsan 67172007-09-11Programområde sötvattenC2007/01701Abborre517.656.7Lever0.4822.3 0.0038 2.3   0.25     0.341     0.014b  7.75               0.07b  0.025       0.09b  106   
Horsan 67172007-09-11Programområde sötvattenC2007/01702Abborre518.154.7Lever0.22522.5 0.006b3.6   0.31     0.826     0.03b  7.91               0.15b  0.022       0.18b  105   
Horsan 67172007-09-11Programområde sötvattenC2007/01703Abborre416.543.7Lever0.24521 0.0058b2.9b  0.16     1.09     0.029b  7.05               0.15b  0.019       0.18b  101   
Horsan 67172007-09-11Programområde sötvattenC2007/01704Abborre516.543.6Lever0.28620.2 0.0051b3.2   0.22     0.878     0.026b  7.35               0.13b  0.025       0.16b  103   
Horsan 67172007-09-11Programområde sötvattenC2007/01705Abborre416.947.6Lever0.26523.3 0.0049b2.5b  0.44     0.487     0.025b  8.24               0.13b  0.025       0.15b  96.4   
Horsan 67172007-09-11Programområde sötvattenC2007/01706Abborre717.547.5Lever0.23821.7 0.0106 7.7   0.28     2.63     0.029b  10.2               0.15b  0.049       0.18b  110   
Horsan 67172007-09-11Programområde sötvattenC2007/01707Abborre416.640.2Lever0.20421.2 0.0072b5   0.37     1.08     0.199   8.39               0.42   0.035       0.22b  106   
Horsan 67172007-09-11Programområde sötvattenC2007/01708Abborre516.340.7Lever0.48120.5 0.0048 2.8   0.18     0.882     0.016b  7.26               0.08b  0.029       0.1b  107   
Horsan 67172008-08-21Programområde sötvattenC2008/05122Abborre518.776.7Lever 18.7 0.0042 7.8         2.63     0.023   9.15               0.11b  0.013           111   
Horsan 67172008-08-21Programområde sötvattenC2008/05123Abborre717.346.8Lever 23.2 0.0074 8.1         0.995     0.105   12.8               0.14b  0.108           102   
Horsan 67172008-08-21Programområde sötvattenC2008/05124Abborre719.568.4Lever 20.6 0.0672 8.5         2.2     0.036   54               0.09b  0.059           132   
Horsan 67172008-08-21Programområde sötvattenC2008/05125Abborre719.671.9Lever 20.6 0.0444 5         1.33     0.016   30.9               0.07b  0.03           137   
Horsan 67172008-08-21Programområde sötvattenC2008/05126Abborre419.375.4Lever 20.2 0.258 5.4         0.651     0.013b  180               0.07b  0.038           170   
Horsan 67172008-08-21Programområde sötvattenC2008/05127Abborre721.290.4Lever 21.6 0.0046b7.2         0.619     0.05   8.18               0.12b  0.075           108   
Horsan 67172008-08-21Programområde sötvattenC2008/05128Abborre519.373.6Lever 20.6 0.0065 9.2         3.4     0.034   10.8               1.33   0.056           98.2   
Horsan 67172008-08-21Programområde sötvattenC2008/05129Abborre618.158.9Lever 22 0.0099 2.8         0.605     0.033   14.1               0.13b  0.036           120   
Horsan 67172008-08-21Programområde sötvattenC2008/05130Abborre719.062.7Lever 20.9 0.0044 3.9         0.7     0.015   6.89               0.08   0.04           98.1   
Horsan 67172008-08-21Programområde sötvattenC2008/05131Abborre416.647.4Lever 19.6 0.0076 5.2         0.946     0.033b  8.4               0.17b  0.022           106   
Horsan 67172009-08-18Programområde sötvattenC2009/04967Abborre419.077.0Lever 19.7 0.0044 5.2         2.06     0.018   10.7               0.07b  0.056           106   
Horsan 67172009-08-18Programområde sötvattenC2009/04968Abborre618.066.0Lever 20.2 0.0087 5.2         1.98     0.026b  17               0.13b  0.047           105   
Horsan 67172009-08-18Programområde sötvattenC2009/04969Abborre721.086.0Lever 17.6 0.0073 6.9         1.57     0.022b  12               0.11b  0.07           102   
Horsan 67172009-08-18Programområde sötvattenC2009/04970Abborre718.064.0Lever 20.9 0.0182 7.7         4.27     0.023b  27.1               0.12b  0.058           125   
Horsan 67172009-08-18Programområde sötvattenC2009/04971Abborre419.076.0Lever 17.1 0.0054 8.1         5.23     0.025b  12.2               0.13b  0.059           109   
Horsan 67172009-08-18Programområde sötvattenC2009/04972Abborre519.075.0Lever 20.3 0.02 10.1         4.36     0.024b  32.9               0.12b  0.058           117   
Horsan 67172009-08-18Programområde sötvattenC2009/04973Abborre821.091.0Lever 19.2 0.0052 10.6         1.1     0.015b  10.5               0.08b  0.038           125   
Horsan 67172009-08-18Programområde sötvattenC2009/04974Abborre619.063.0Lever 18.4 0.0069b8.2         1.81     0.035b  15.1               0.18b  0.083           119   
Horsan 67172009-08-18Programområde sötvattenC2009/04975Abborre720.070.0Lever 18.1 0.0085 6.4         2.62     0.02b  11.3               0.1b  0.022           115   
Horsan 67172009-08-18Programområde sötvattenC2009/04976Abborre417.057.0Lever 20.6 0.459 5.2         0.651     0.025b  15.2               0.13b  0.047           105   
Horsan 67172010-08-15Programområde sötvattenC2010/02412Abborre518.663.6Lever0.520 0.007           1.4     0.07b  12               0.07b  0.04       0.07b  98   
Horsan 67172010-08-15Programområde sötvattenC2010/02413Abborre517.753.9Lever0.421 0.0082           1.41     0.08b  13               0.08b  0.04       0.08b  95   
Horsan 67172010-08-15Programområde sötvattenC2010/02414Abborre517.553.6Lever0.520 0.0082           0.42     0.07b  13               0.07b  0.03       0.07b  118   
Horsan 67172010-08-15Programområde sötvattenC2010/02415Abborre719.770.1Lever0.421 0.0058b          0.94     0.1b  9               0.1b  0.03       0.1b  89   
Horsan 67172010-08-15Programområde sötvattenC2010/02416Abborre519.273.2Lever0.623 0.0128           0.44     0.05b  14               0.05b  0.05       0.05   95   
Horsan 67172010-08-15Programområde sötvattenC2010/02417Abborre518.466.1Lever0.822 0.0089           0.61     0.07b  11               0.07b  0.03       0.07b  94   
Horsan 67172010-08-15Programområde sötvattenC2010/02418Abborre719.271.7Lever0.621 0.0435           1.29     0.05b  47               0.07   0.06       0.05b  140   
Horsan 67172010-08-15Programområde sötvattenC2010/02419Abborre518.665.3Lever0.519 0.0044b          0.56     0.08b  9               0.08b  0.04       0.08b  105   
Horsan 67172010-08-15Programområde sötvattenC2010/02420Abborre519.565.2Lever0.619 0.0079           1.02     0.06b  15               0.06b  0.06       0.06b  106   
Horsan 67172010-08-15Programområde sötvattenC2010/02421Abborre720.887.8Lever1.226 0.0034b          0.6     0.06b  4               0.06b  0.01       0.06b  56   
Horsan 67172011-08-06Programområde sötvattenC2011/02087Abborre618.554.2Lever0.619 0.009 3.4   0.25     0.69     0.06b  13               0.06b  0.02       0.06b  115   
Horsan 67172011-08-06Programområde sötvattenC2011/02088Abborre517.651.2Lever0.518 0.017 3.7   0.23b    0.73     0.08b  21               0.08b  0.04       0.08b  100   
Horsan 67172011-08-06Programområde sötvattenC2011/02089Abborre417.452.3Lever0.525 0.03 1.9   0.18     1.57     0.05b  26               0.05b  0.01       0.05b  68   
Horsan 67172011-08-06Programområde sötvattenC2011/02090Abborre618.653.7Lever0.321 0.016b10.4   0.48b    2.54     0.16b  13               0.16b  0.06       0.16b  106   
Horsan 67172011-08-06Programområde sötvattenC2011/02091Abborre416.645.1Lever0.322 0.024 4.4b  0.44b    1.15     0.15b  26               0.15b  0.06       0.15b  119   
Horsan 67172011-08-06Programområde sötvattenC2011/02092Abborre417.552.2Lever0.519 0.012 4   0.3     0.72     0.09b  17               0.09b  0.04       0.09b  117   
Horsan 67172011-08-06Programområde sötvattenC2011/02093Abborre619.066.1Lever0.617 0.029 10.4   0.4     5.1     0.06b  30               0.06b  0.05       0.06b  123   
Horsan 67172011-08-06Programområde sötvattenC2011/02094Abborre617.648.7Lever0.419 0.018 7.8   0.36     2.87     0.09b  22               0.09b  0.05       0.09b  113   
Horsan 67172011-08-06Programområde sötvattenC2011/02095Abborre618.555.5Lever0.221 0.125 7   0.57b    3.11     0.19b  69               0.19b  0.07       0.19b  155   
Horsan 67172011-08-06Programområde sötvattenC2011/02096Abborre618.058.0Lever0.419 0.009b5.5   0.27b    1.11     0.09b  11               0.09b  0.05       0.09b  102   
123