IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(5747) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Stora Envättern 57472001-09-26Programområde sötvattenP2001/02575Abborre618.669.83Lever 18.7   30.2   0.11     5.77     0.12   12               0.03b  0.025           145   
Stora Envättern 57472001-09-26Programområde sötvattenP2001/02576Abborre518.156.71Lever 20.2   9.7   0.75     5.71     0.24   8.24               0.03b  0.049           133   
Stora Envättern 57472001-09-26Programområde sötvattenP2001/02577Abborre619.574.14Lever 21.2   21.6   0.2     7.27     0.21   12.6               0.04   0.045           137   
Stora Envättern 57472001-09-26Programområde sötvattenP2001/02578Abborre618.873.5Lever 20.3   21.2   0.23     9.59     0.21   9.8               0.03b  0.021           131   
Stora Envättern 57472001-09-26Programområde sötvattenP2001/02579Abborre620.275.43Lever 21   7.6   0.3     6.02     0.26   6.84               0.03b  0.033           147   
Stora Envättern 57472001-09-26Programområde sötvattenP2001/02580Abborre519.675.22Lever 23.1   6   0.41     4.43     0.06b  7.17               0.03b  0.011           92.3   
Stora Envättern 57472001-09-26Programområde sötvattenP2001/02581Abborre519.280.14Lever 17.6   10.6   0.3     5.93     0.14   12.4               0.03b  0.011b          143   
Stora Envättern 57472001-09-26Programområde sötvattenP2001/02582Abborre719.782.96Lever 20.2   9.4   0.34     7.74     0.19   11.9               0.04   0.018           149   
Stora Envättern 57472001-09-26Programområde sötvattenP2001/02583Abborre820.381.89Lever 17.7   53.1   0.28     9.46     0.28   15.6               0.03   0.028           147   
Stora Envättern 57472001-09-26Programområde sötvattenP2001/02584Abborre719.079.61Lever 22.7   17.4   0.53     2.91     0.19   8.18               0.03   0.013           121   
Stora Envättern 57472002-08-22Programområde sötvattenP2002/02252Abborre718.359.37Lever 17.8   30.3   0.08     9.24     0.25   17.4               0.06b  0.037           120   
Stora Envättern 57472002-08-22Programområde sötvattenP2002/02253Abborre618.061.69Lever 22   25.7   0.23     6.63     0.36   117               0.06b  0.035           180   
Stora Envättern 57472002-08-22Programområde sötvattenP2002/02254Abborre517.152.61Lever 22.4   5   0.25     4.1     0.16   9.64               0.06b  0.022b          96.7   
Stora Envättern 57472002-08-22Programområde sötvattenP2002/02255Abborre818.357.4Lever 20   18.9   0.09b    10.1     0.17b  30.3               0.05b  0.029           146   
Stora Envättern 57472002-08-22Programområde sötvattenP2002/02256Abborre618.671.03Lever 22.9   8.7   0.16     4.82     0.34   9.14               0.05b  0.02b          93.3   
Stora Envättern 57472002-08-22Programområde sötvattenP2002/02257Abborre618.358.96Lever 20.4   13.3   0.31     6.54     0.2   8.73               0.05b  0.02b          104   
Stora Envättern 57472002-08-22Programområde sötvattenP2002/02258Abborre818.768.7Lever 21.7   42.6   0.08     13.6     0.29   12.2               0.06b  0.021b          127   
Stora Envättern 57472002-08-22Programområde sötvattenP2002/02259Abborre419.473.31Lever 19.7   7.6   0.31     3.91     0.11   14               0.06b  0.022b          111   
Stora Envättern 57472002-08-22Programområde sötvattenP2002/02260Abborre618.168.69Lever 24.6   24.3   0.06b    7.14     0.23   20               0.11   0.092           104   
Stora Envättern 57472002-08-22Programområde sötvattenP2002/02261Abborre417.962.71Lever 18.9   11.7   0.06b    3.63     0.11b  10.4               0.06b  0.023           106   
Stora Envättern 57472003-10-01Programområde sötvattenP2003/02640Abborre618.059.6Lever 17.3 0.104 32.1   0.26     8.1     0.15b  21.7               0.18   0.027       0.024   161   
Stora Envättern 57472003-10-01Programområde sötvattenP2003/02641Abborre518.261.37Lever 17.4 0.081 58   0.03b    9.16     0.26   34.8               0.03b  0.045       0.023   156   
Stora Envättern 57472003-10-01Programområde sötvattenP2003/02642Abborre519.065.45Lever 20.4 0.087 12   0.06     6.16     0.23   39.9               0.04b  0.016b      0.009   163   
Stora Envättern 57472003-10-01Programområde sötvattenP2003/02643Abborre518.767.08Lever 19.2 0.047 14.8   0.04b    4.06     0.14b  21               0.04b  0.014b      0.037   157   
Stora Envättern 57472003-10-01Programområde sötvattenP2003/02644Abborre517.856.38Lever 19.6 0.026 15.1   0.14     6.59     0.27   13.9               0.04   0.023       0.024   156   
Stora Envättern 57472003-10-01Programområde sötvattenP2003/02645Abborre816.749.25Lever 23.5 0.009 55.6   0.03b    6.95     0.22   5.21               0.03b  0.059       0.024   135   
Stora Envättern 57472003-10-01Programområde sötvattenP2003/02646Abborre416.954.77Lever 20 0.035 25   0.11     7.01     0.41   18               0.11   0.021       0.044   148   
Stora Envättern 57472003-10-01Programområde sötvattenP2003/02647Abborre518.568.01Lever 18.3 0.027 22.6   0.13     5.16     0.3   19.2               0.03   0.017       0.022   162   
Stora Envättern 57472003-10-01Programområde sötvattenP2003/02648Abborre518.159.62Lever 24.7 0.019 12.6   0.11     4.52     0.14   9.7               0.05   0.022       0.016   146   
Stora Envättern 57472003-10-01Programområde sötvattenP2003/02649Abborre518.265.91Lever 19.3 0.063 9.9   0.4     9.01     0.48   16.9               0.08   0.024       0.024   151   
Stora Envättern 57472004-09-28Programområde sötvattenP2004/03520Abborre516.039.65Lever 20.9 0.024 6.4   0.452     8.21     0.017   7.05               0.04   0.031       0.03b  111   
Stora Envättern 57472004-09-28Programområde sötvattenP2004/03521Abborre717.345.57Lever 22.5 0.016 17.1   0.451     10.9     0.024   7.88               0.05   0.019       0.03b  79.2   
Stora Envättern 57472004-09-28Programområde sötvattenP2004/03522Abborre616.342.29Lever 21 0.016 9.2   0.307     5.9     0.016b  6.66               0.07   0.062       0.04b  112   
Stora Envättern 57472004-09-28Programområde sötvattenP2004/03523Abborre718.465.49Lever 22.6 0.011 6.1   0.516     2.71     0.016b  7.08               0.03b  0.011b      0.04b  99.2   
Stora Envättern 57472004-09-28Programområde sötvattenP2004/03524Abborre719.368.09Lever 18.6 0.013 16.7   0.177     7.65     0.027   9.4               0.06   0.019       0.04b  126   
Stora Envättern 57472004-09-28Programområde sötvattenP2004/03525Abborre817.350.66Lever 19.7 0.009 11.2   0.22     10.4     0.042b  7.3               0.07b  0.093       0.09b  108   
Stora Envättern 57472004-09-28Programområde sötvattenP2004/03526Abborre718.060.28Lever 20.2 0.012 9   0.302     8.07     0.016b  6.76               0.04   0.045       0.04b  113   
Stora Envättern 57472004-09-28Programområde sötvattenP2004/03527Abborre717.957.52Lever 19.7 0.005 13.2   0.168     5.94     0.018   6.75               0.04   0.015       0.04b  107   
Stora Envättern 57472004-09-28Programområde sötvattenP2004/03528Abborre718.671.03Lever 22.4 0.002 3.3   0.351     2.42     0.022   5.12               0.03b  0.011b      0.04b  75.7   
Stora Envättern 57472004-09-28Programområde sötvattenP2004/03529Abborre718.059.48Lever 20.2 0.01 16.7   0.244     6.37     0.016b  6.33               0.07   0.041       0.04b  113   
Stora Envättern 57472006-09-05Programområde sötvattenP2006/02424Abborre615.634.0Lever 19.3 0.0872 31.7   0.26     9.64     0.035   37.3               0.077   0.064           122   
Stora Envättern 57472006-09-05Programområde sötvattenP2006/02425Abborre616.747.6Lever 23.3 0.0226 4.9   0.42     6.55     0.024   8.4               0.036   0.011b          103   
Stora Envättern 57472006-09-05Programområde sötvattenP2006/02426Abborre617.350.9Lever 19.8 0.0136 24.2   0.13     5.94     0.027   9.66               0.043   0.03           115   
Stora Envättern 57472006-09-05Programområde sötvattenP2006/02427Abborre618.050.7Lever 26 0.0416 3.6   0.38     5.8     0.015   15.9               0.039   0.012           143   
Stora Envättern 57472006-09-05Programområde sötvattenP2006/02428Abborre616.342.1Lever 23.3 0.185 20.3   0.33     12.3     0.041   41.9               0.082   0.063           117   
Stora Envättern 57472006-09-05Programområde sötvattenP2006/02429Abborre616.841.5Lever 19.6 0.0247 29.7   0.14     11.4     0.049   16.4               0.067   0.039           122   
Stora Envättern 57472006-09-05Programområde sötvattenP2006/02430Abborre616.138.7Lever 19.2 0.0465 30.7   0.35     10.9     0.282   25.4               0.129   0.053           125   
Stora Envättern 57472006-09-05Programområde sötvattenP2006/02431Abborre617.150.2Lever 21 0.0501 22.6   0.2     17     0.034   20               0.063   0.088           127   
Stora Envättern 57472006-09-05Programområde sötvattenP2006/02432Abborre616.339.0Lever 21.9 0.0225 7.2   0.46     5.29     0.036   11.5               0.078   0.015           113   
Stora Envättern 57472006-09-05Programområde sötvattenP2006/02433Abborre616.745.7Lever 23.8 0.0945 15.4   0.22     5.47     0.104   25.5               0.048   0.068           141   
123