IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(5344) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvattenP2000/02336Abborre416.441.74Lever 20.8   18.2   0.93     18.1     0.12   15.8               0.06b  0.11           138   
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvattenP2000/02337Abborre416.851.84Lever 19.5   13.2   0.51     12.1     0.19   12.1               0.07b  0.12           123   
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvattenP2000/02338Abborre417.149.56Lever 21.4   11.3   0.61     17.3     0.16   10.7               0.04   0.09           119   
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvattenP2000/02339Abborre617.455.28Lever 21.2   14.9   0.8     30.5     0.17   13.8               0.05   0.16           139   
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvattenP2000/02340Abborre517.147.65Lever 23.3   14   0.92     20.5     0.16   12.3               0.04   0.13           128   
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvattenP2000/02341Abborre515.941.3Lever 21.6   7.3   0.62     13     0.17   9.6               0.04   0.1           121   
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvattenP2000/02342Abborre416.245.02Lever 21.5   10.7   0.82     12.4     0.14   13.5               0.05   0.22           121   
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvattenP2000/02343Abborre717.451.48Lever 20   11.3   1.57     13.5     0.12   14.6               0.03   0.03           138   
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvattenP2000/02344Abborre716.347.17Lever 18.5   20.9   0.23     21     0.18   13.3               0.09   0.16           145   
Fiolen 53442000-07-12Programområde sötvattenP2000/02345Abborre516.144.92Lever 20.7   15   0.8     17.6     0.18   17.1               0.08   0.15           126   
Fiolen 53442001-09-06Programområde sötvattenP2001/01654Abborre619.368.84Lever 20   20.2   0.49     18.1     0.23   61.1               0.03b  0.072           150   
Fiolen 53442001-09-06Programområde sötvattenP2001/01655Abborre718.568.54Lever 21.8   19.5   0.43     29.6     0.14   78.7               0.03b  0.136           162   
Fiolen 53442001-09-06Programområde sötvattenP2001/01656Abborre517.759.4Lever 20.3   22   0.42     31.6     0.12   23               0.07   0.111           157   
Fiolen 53442001-09-06Programområde sötvattenP2001/01657Abborre519.175.58Lever 22.3   21.5   0.23     41.8     0.19   86.8               0.05   0.102           170   
Fiolen 53442001-09-06Programområde sötvattenP2001/01658Abborre518.059.58Lever 20.5   28.6   0.31     20.3     0.17   85.7               0.03   0.107           175   
Fiolen 53442001-09-06Programområde sötvattenP2001/01659Abborre718.980.49Lever 23   18.1   0.42     32.3     0.2   56.1               0.02   0.106           137   
Fiolen 53442001-09-06Programområde sötvattenP2001/01660Abborre519.275.51Lever 20.3   26.3   0.4     43.4     0.31   37.2               0.1   0.3           161   
Fiolen 53442001-09-06Programområde sötvattenP2001/01661Abborre518.264.47Lever 21   26.5   0.32     26.6     0.18   38.9               0.12   0.248           152   
Fiolen 53442001-09-06Programområde sötvattenP2001/01662Abborre518.564.9Lever 21.5   17.3   0.33     53.9     0.19   41.9               0.05   0.234           178   
Fiolen 53442001-09-06Programområde sötvattenP2001/01663Abborre617.859.31Lever 21   19   0.42     28.5     0.2   31.6               0.03b  0.216           165   
Fiolen 53442002-08-28Programområde sötvattenP2002/01988Abborre417.959.28Lever 22.3   16.9   0.72     39.6     0.22   77.5               0.09   0.22           168   
Fiolen 53442002-08-28Programområde sötvattenP2002/01989Abborre417.048.3Lever 23.7   10.6   0.66     25.2     0.25   21.6               0.19   0.245           119   
Fiolen 53442002-08-28Programområde sötvattenP2002/01990Abborre620.285.17Lever 19.1   17.7   0.73     48.6     0.26   25.1               0.05b  0.211           162   
Fiolen 53442002-08-28Programområde sötvattenP2002/01991Abborre318.057.87Lever 23.1   13.3   0.35     15.9     0.2   51.6               0.07   0.131           126   
Fiolen 53442002-08-28Programområde sötvattenP2002/01992Abborre419.068.09Lever 21.6   21.5   0.8     30     0.21   36.7               0.07   0.185           136   
Fiolen 53442002-08-28Programområde sötvattenP2002/01993Abborre517.859.12Lever 20.7   5.5   0.55     10.6     0.22   13.4               0.05b  0.033           131   
Fiolen 53442002-08-28Programområde sötvattenP2002/01994Abborre518.764.9Lever 23.7   20.4   0.63     16.5     0.11b  15.3               0.06b  0.025           135   
Fiolen 53442002-08-28Programområde sötvattenP2002/01995Abborre417.052.76Lever 23.1   25.5   0.71     34.9     0.27   44.4               0.09   0.13           140   
Fiolen 53442002-08-28Programområde sötvattenP2002/01996Abborre317.757.0Lever 22.3   5.9   0.84     8.37     0.14   11.3               0.06b  0.024b          112   
Fiolen 53442002-08-28Programområde sötvattenP2002/01997Abborre518.568.08Lever 18.8   20.1   1.03     66.5     0.13   55.6               0.19   0.218           183   
Fiolen 53442003-08-20Programområde sötvattenP2003/01429Abborre217.864.69Lever 21.5 0.01 3.1   0.25     3.4     0.5   10.6               0.08   0.01b      0.005b  112   
Fiolen 53442003-08-20Programområde sötvattenP2003/01430Abborre419.276.28Lever 21.7 0.013 5.7   0.41     7.62     0.09b  13               0.07   0.009b      0.005b  101   
Fiolen 53442003-08-20Programområde sötvattenP2003/01431Abborre419.572.36Lever 20.2 0.031 14.7   0.72     20.8     0.53   18.6               0.05   0.017       0.031   133   
Fiolen 53442003-08-20Programområde sötvattenP2003/01432Abborre418.663.43Lever 21.2 0.611 21.2   0.16     50.4     0.1   97.7               0.05   0.144       0.005b  186   
Fiolen 53442003-08-20Programområde sötvattenP2003/01433Abborre419.072.9Lever 21.9 0.069 12.1   0.03b    16.9     0.11b  50.7               0.04   0.082       0.005   159   
Fiolen 53442003-08-20Programområde sötvattenP2003/01434Abborre318.772.97Lever 22.1 0.017 2.5   0.32     6.36     0.11b  9.88               0.03b  0.011b      0.006   111   
Fiolen 53442003-08-20Programområde sötvattenP2003/01435Abborre319.776.26Lever 20.1 0.019 5.6   0.76     10.1     0.11b  21.7               0.03b  0.011b      0.007   155   
Fiolen 53442003-08-20Programområde sötvattenP2003/01436Abborre419.677.79Lever 21.5 0.443 14.7   0.25     45.5     0.15   70               0.05   0.137       0.011   190   
Fiolen 53442003-08-20Programområde sötvattenP2003/01437Abborre619.274.71Lever 20.9 0.303 11.7   0.78     32.5     0.11b  53.1               0.12   0.099       0.027   157   
Fiolen 53442003-08-20Programområde sötvattenP2003/01438Abborre419.974.8Lever 21.3 0.121 16.9   0.66     45.9     0.11b  35.8               0.11   0.072       0.006   181   
Fiolen 53442004-08-24Programområde sötvattenP2004/01798Abborre922.6132.33Lever 22.4 0.08 8.7   1.38     46.6     0.034   20.6               0.05   0.041       0.04b  124   
Fiolen 53442004-08-24Programområde sötvattenP2004/01799Abborre522.2128.22Lever 22.3 0.026 10.5   1.28     20.3     0.016b  12.5               0.04   0.017       0.04b  104   
Fiolen 53442004-08-24Programområde sötvattenP2004/01800Abborre522.0141.01Lever 19.1 0.041 6.5   1.38     17.1     0.014b  15.3               0.07   0.045       0.03b  121   
Fiolen 53442004-08-24Programområde sötvattenP2004/01801Abborre725.7180.0Lever 19.6 0.021 8.5   1.52     14.7     0.014b  14.2               0.04   0.024       0.03b  134   
Fiolen 53442004-08-24Programområde sötvattenP2004/01802Abborre424.2168.25Lever 22 0.015 3   0.947     4.46     0.015b  9.37               0.03   0.01b      0.03b  94.7   
Fiolen 53442004-08-24Programområde sötvattenP2004/01803Abborre522.7137.7Lever 21 0.03 11.3   1.02     5.97     0.016b  19.1               0.04   0.02       0.04b  116   
Fiolen 53442004-08-24Programområde sötvattenP2004/01804Abborre822.7136.41Lever 23.2 0.063 11.2   1.53     27.5     0.015b  20.4               0.06   0.04       0.03b  109   
Fiolen 53442004-08-24Programområde sötvattenP2004/01805Abborre724.3172.55Lever 23.1 0.021 9   0.786     14.3     0.018   14.7               0.05   0.017       0.04   109   
Fiolen 53442004-08-24Programområde sötvattenP2004/01806Abborre623.6159.41Lever 20.5 0.026 28.6   1.49     16.2     0.016b  16.6               0.05   0.032       0.12   108   
Fiolen 53442004-08-24Programområde sötvattenP2004/01807Abborre924.0163.28Lever 20.4 0.065 20.3   1.05     57.2     0.016b  21.6               0.07   0.059       0.04b  163   
1234