IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4821) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Lilla Öresjön 48212007-08-22Programområde sötvattenC2007/00775Abborre515.236.3Lever0.18919.3 0.0572 131   0.23b    10.8     0.046b  11.6               0.23b  0.277       0.28b  109   
Lilla Öresjön 48212007-08-22Programområde sötvattenC2007/00776Abborre518.358.5Lever0.09119.7 0.0932 73.5   0.43b    6.59     0.085b  12.8               0.43b  0.221       0.51b  105   
Lilla Öresjön 48212007-08-22Programområde sötvattenC2007/00777Abborre415.638.7Lever0.40621.5 0.164 46.6   0.2     8.71     0.045   23.4               0.09b  0.219       0.11b  92.3   
Lilla Öresjön 48212007-08-22Programområde sötvattenC2007/00778Abborre515.939.8Lever0.07119.1 0.263 90.6   0.55b    19.8     0.123   47.8               0.55b  0.344       0.66b  125   
Lilla Öresjön 48212007-08-22Programområde sötvattenC2007/00779Abborre518.159.9Lever0.3419.9 0.176 110   0.13     8.02     0.023b  21.1               0.12b  0.246       0.14b  120   
Lilla Öresjön 48212007-08-22Programområde sötvattenC2007/00780Abborre517.249.2Lever0.59621.7 0.095 52.8   0.26     7.17     0.024   11.3               0.07b  0.147       0.08b  87.3   
Lilla Öresjön 48212007-08-22Programområde sötvattenC2007/00781Abborre418.759.0Lever0.30719.3 0.453 121   0.14     12.7     0.029   31.2               0.14b  0.241       0.16b  129   
Lilla Öresjön 48212007-08-22Programområde sötvattenC2007/00782Abborre516.643.5Lever0.31120 0.459 90.6   0.17     13.2     0.035   55.5               0.14b  0.157       0.17b  129   
Lilla Öresjön 48212007-08-22Programområde sötvattenC2007/00783Abborre517.148.4Lever0.57921.4 0.0633 41.8   0.1     9.46     0.013b  14.8               0.07b  0.196       0.08b  80.8   
Lilla Öresjön 48212007-08-22Programområde sötvattenC2007/00784Abborre416.641.0Lever0.22120.1 0.122 40.1   0.43     7.97     0.036b  18.4               0.18b  0.151       0.22b  105   
Lilla Öresjön 48212008-08-26Programområde sötvattenC2008/01205Abborre620.283.7Lever 23 0.0439 60.2         12.4     0.031   15.4               0.08b  0.114           125   
Lilla Öresjön 48212008-08-26Programområde sötvattenC2008/01206Abborre723.0121.2Lever 21.9 0.393 97.2         30     0.021   57.1               0.08b  0.191           139   
Lilla Öresjön 48212008-08-26Programområde sötvattenC2008/01207Abborre622.1104.3Lever 20.2 0.183 92.6         7.96     0.075   25.8               0.08b  0.242           129   
Lilla Öresjön 48212008-08-26Programområde sötvattenC2008/01208Abborre518.558.7Lever 17.8 0.0738 60.6         7.54     0.027   22.3               0.11b  0.114           117   
Lilla Öresjön 48212008-08-26Programområde sötvattenC2008/01209Abborre719.973.9Lever 20.1 0.631 104         18.2     0.013b  64               0.07b  0.328           147   
Lilla Öresjön 48212008-08-26Programområde sötvattenC2008/01210Abborre720.784.0Lever 22 0.218 128         15.2     0.029   42.9               0.11b  0.136           152   
Lilla Öresjön 48212008-08-26Programområde sötvattenC2008/01211Abborre720.592.9Lever 20.6 0.0319 74.9         8.24     0.018   13.9               0.08b  0.182           109   
Lilla Öresjön 48212008-08-26Programområde sötvattenC2008/01212Abborre721.094.8Lever 23.1 0.126 102         7.76     0.021   18.8               0.08b  0.164           124   
Lilla Öresjön 48212008-08-26Programområde sötvattenC2008/01213Abborre619.882.7Lever 21.4 0.0998 123         9.82     0.019   16.5               0.08   0.179           128   
Lilla Öresjön 48212008-08-26Programområde sötvattenC2008/01214Abborre620.373.2Lever 21.1 0.213 79.8         14.6     0.021b  52.7               0.11b  0.242           142   
Lilla Öresjön 48212009-08-13Programområde sötvattenC2009/00705Abborre516.050.0Lever 20.5 0.501 80.4         17.5     0.056   91.3               0.13b  0.16           140   
Lilla Öresjön 48212009-08-13Programområde sötvattenC2009/00706Abborre618.059.0Lever 19.1 0.212 80.5         9.97     0.092   25.5               0.09   0.221           116   
Lilla Öresjön 48212009-08-13Programområde sötvattenC2009/00707Abborre417.058.0Lever 18.6 0.066 40.5         7.85     0.063   18.9               0.11b  0.12           106   
Lilla Öresjön 48212009-08-13Programområde sötvattenC2009/00708Abborre418.065.0Lever 21.4 0.144 29.2         6.68     0.035   28.9               0.12b  0.142           125   
Lilla Öresjön 48212009-08-13Programområde sötvattenC2009/00709Abborre417.051.0Lever 21.7 0.14 35.9         7.89     0.031   30.4               0.13b  0.123           121   
Lilla Öresjön 48212009-08-13Programområde sötvattenC2009/00710Abborre718.063.0Lever 21.5 0.301 143         12.7     0.025   33               0.12b  0.174           123   
Lilla Öresjön 48212009-08-13Programområde sötvattenC2009/00711Abborre719.064.0Lever 21.1 0.414 138         31     0.061   62.9               0.11b  0.203           136   
Lilla Öresjön 48212009-08-13Programområde sötvattenC2009/00712Abborre822.0105.0Lever 18.2 0.175 138         25.1     0.072   29.5               0.09b  0.186           123   
Lilla Öresjön 48212009-08-13Programområde sötvattenC2009/00713Abborre521.0100.0Lever 18.6 0.438 61.7         14.3     0.058   62               0.09   0.155           131   
Lilla Öresjön 48212009-08-13Programområde sötvattenC2009/00714Abborre520.086.0Lever 19.5 0.145 91.4         13.9     0.045   23.4               0.07b  0.116           105   
Lilla Öresjön 48212010-08-19Programområde sötvattenC2010/01595Abborre719.168.3Lever0.923 0.103           13     0.06b  20               0.06b  0.08       0.06b  100   
Lilla Öresjön 48212010-08-19Programområde sötvattenC2010/01596Abborre518.155.9Lever0.522 0.125           6.92     0.07b  32               0.07b  0.09       0.07b  144   
Lilla Öresjön 48212010-08-19Programområde sötvattenC2010/01597Abborre517.855.9Lever0.621 0.325           6.44     0.06b  79               0.06b  0.15       0.06b  141   
Lilla Öresjön 48212010-08-19Programområde sötvattenC2010/01598Abborre719.170.6Lever1.930 0.0124           2.58     0.05b  4               0.05b  0.02       0.05b  38   
Lilla Öresjön 48212010-08-19Programområde sötvattenC2010/01599Abborre517.052.0Lever0.520 0.216           8.02     0.08b  54               0.08b  0.24       0.08b  142   
Lilla Öresjön 48212010-08-19Programområde sötvattenC2010/01600Abborre718.764.7Lever1.328 0.0206           7.33     0.06b  7               0.06b  0.04       0.06b  51   
Lilla Öresjön 48212010-08-19Programområde sötvattenC2010/01601Abborre718.261.2Lever0.620 0.307           12.1     0.06b  72               0.07   0.15       0.06b  149   
Lilla Öresjön 48212010-08-19Programområde sötvattenC2010/01602Abborre518.154.5Lever0.820 0.0381           3.96     0.06b  9               0.06b  0.08       0.06b  111   
Lilla Öresjön 48212010-08-19Programområde sötvattenC2010/01603Abborre517.957.0Lever0.618 0.131           9.59     0.07b  20               0.07b  0.11       0.07b  116   
Lilla Öresjön 48212010-08-19Programområde sötvattenC2010/01604Abborre517.048.9Lever0.421 0.167           6.54     0.09b  26               0.09b  0.08       0.09b  121   
Lilla Öresjön 48212011-08-24Programområde sötvattenC2011/03145Abborre417.451.7Lever0.421 0.01b26.6   0.5     5.38     0.1b  22               0.1b  0.08       0.1b  113   
Lilla Öresjön 48212011-08-24Programområde sötvattenC2011/03146Abborre618.766.0Lever0.722 0.211 53   0.63     5.91     0.07b  36               0.07b  0.1       0.07b  111   
Lilla Öresjön 48212011-08-24Programområde sötvattenC2011/03147Abborre618.359.0Lever0.521 0.17 42.6   0.57     9.55     0.07b  33               0.07b  0.09       0.07b  132   
Lilla Öresjön 48212011-08-24Programområde sötvattenC2011/03148Abborre619.674.9Lever0.623 0.081 63.7   0.25     6.82     0.05b  20               0.05b  0.09       0.05b  101   
Lilla Öresjön 48212011-08-24Programområde sötvattenC2011/03149Abborre417.253.7Lever0.620 0.324 31   0.43     6.08     0.07   58               0.07   0.1       0.05b  125   
Lilla Öresjön 48212011-08-24Programområde sötvattenC2011/03150Abborre619.264.2Lever0.423 0.359 77.6   0.35     14.7     0.13   87               0.09b  0.12       0.09b  153   
Lilla Öresjön 48212011-08-24Programområde sötvattenC2011/03151Abborre620.171.0Lever0.522 0.109 62.1   1.29     11.6     0.06b  25               0.06b  0.09       0.06b  125   
Lilla Öresjön 48212011-08-24Programområde sötvattenC2011/03152Abborre418.255.8Lever0.522 0.038 20.3   1.31     4.89     0.09   12               0.06b  0.1       0.06b  95   
Lilla Öresjön 48212011-08-24Programområde sötvattenC2011/03153Abborre518.768.9Lever0.621 0.11 39.5   1.26     6.94     0.06b  22               0.08   0.08       0.06b  122   
Lilla Öresjön 48212011-08-24Programområde sötvattenC2011/03154Abborre618.162.7Lever0.722 0.66 55.3   0.36     14.6     0.05b  88               0.05   0.13       0.05b  143   
123