IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4820) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Krankesjön 48202008-08-20Programområde sötvattenC2008/01155Abborre318.066.4Lever 18.5 0.0031b6.3         0.265     0.016b  8.89               0.08b  0.008b          113   
Krankesjön 48202008-08-20Programområde sötvattenC2008/01156Abborre318.162.6Lever 23.1 0.0021b1.1b        0.257     0.011b  6.1               0.06b  0.006b          84.6   
Krankesjön 48202008-08-20Programområde sötvattenC2008/01157Abborre318.168.9Lever 19.1 0.0023b1.9         0.379     0.024   11.6               0.06b  0.006b          111   
Krankesjön 48202008-08-20Programområde sötvattenC2008/01158Abborre317.954.8Lever 17.4 0.0043b2.5         0.64     0.032   10.7               0.11b  0.011b          102   
Krankesjön 48202008-08-20Programområde sötvattenC2008/01159Abborre418.968.9Lever 21.4 0.0047b2.4b        0.245     0.024b  5.42               0.12b  0.012b          72.2   
Krankesjön 48202008-08-20Programområde sötvattenC2008/01160Abborre318.674.0Lever 19.2 0.0043b2.2b        0.33     0.022b  7.81               0.11b  0.011b          103   
Krankesjön 48202008-08-20Programområde sötvattenC2008/01161Abborre317.565.4Lever 22.4 0.003b3.4         0.237     0.015b  4.74               0.08b  0.008b          76   
Krankesjön 48202008-08-20Programområde sötvattenC2008/01162Abborre417.266.5Lever 22.1 0.003b1.5b        0.237     0.015b  4.24               0.08b  0.008b          63.1   
Krankesjön 48202008-08-20Programområde sötvattenC2008/01163Abborre320.0107.1Lever 20.6 0.005 1.8         0.159     0.016b  9.73               0.08b  0.008b          104   
Krankesjön 48202008-08-20Programområde sötvattenC2008/01164Abborre319.180.9Lever 18.9 0.0026b1.4         0.276     0.013b  6.81               0.07b  0.007b          99.6   
Krankesjön 48202009-08-20Programområde sötvattenC2009/00505Abborre317.068.0Lever 19.2 0.0036 3.3         0.45     0.015b  9.2               0.08b  0.008b          93.6   
Krankesjön 48202009-08-20Programområde sötvattenC2009/00506Abborre317.062.0Lever 20 0.0032b1.7b        0.369     0.023   5.39               0.09b  0.008b          64.5   
Krankesjön 48202009-08-20Programområde sötvattenC2009/00507Abborre317.059.0Lever 17.8 0.0041b3.2         0.286     0.038   11.8               0.11b  0.011b          100   
Krankesjön 48202009-08-20Programområde sötvattenC2009/00508Abborre317.061.0Lever 20.6 0.005 2.6         0.238     0.027   11.3               0.09b  0.014           98.1   
Krankesjön 48202009-08-20Programområde sötvattenC2009/00509Abborre316.052.0Lever 18.9 0.0055b2.8b        0.311     0.105   10.3               0.14b  0.014b          107   
Krankesjön 48202009-08-20Programområde sötvattenC2009/00510Abborre317.059.0Lever 19.7 0.0029b1.5b        0.506     0.034   7.09               0.08b  0.008b          99.1   
Krankesjön 48202009-08-20Programområde sötvattenC2009/00511Abborre317.057.0Lever 18.8 0.0043b2.2b        0.502     0.03   10               0.11b  0.011b          94.2   
Krankesjön 48202009-08-20Programområde sötvattenC2009/00512Abborre317.057.0Lever 18.8 0.0046 2         0.861     0.055   12.7               0.1b  0.01b          111   
Krankesjön 48202009-08-20Programområde sötvattenC2009/00513Abborre318.060.0Lever 19.1 0.0039b2b        0.578     0.063   8.82               0.1b  0.01b          99.7   
Krankesjön 48202009-08-20Programområde sötvattenC2009/00514Abborre320.095.0Lever 18.6 0.0037b1.9b        0.196     0.019b  8.93               0.1b  0.01b          88.8