IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4819) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Fysingen 48192007-09-12Programområde sötvattenC2007/01322Abborre617.748.9Lever0.25719.2 0.006b6.1   1.68     1.82     0.03b  8.72               0.23   0.015b      0.18b  107   
Fysingen 48192007-09-12Programområde sötvattenC2007/01323Abborre416.543.9Lever0.50821 0.0028b11.6   0.64     1.55     0.021   5.09               0.09   0.007b      0.09b  68.1   
Fysingen 48192007-09-12Programområde sötvattenC2007/01324Abborre518.156.8Lever0.30219.9 0.005b8.3   0.5     0.649     0.025b  9.14               0.13b  0.013b      0.15b  109   
Fysingen 48192007-09-12Programområde sötvattenC2007/01325Abborre315.235.5Lever0.2720.5 0.0053b3.6   0.23     0.586     0.027b  5.77               0.14b  0.014b      0.16b  108   
Fysingen 48192007-09-12Programområde sötvattenC2007/01326Abborre516.643.2Lever0.26421.1 0.0059b21.4   0.44     0.801     0.03b  7.57               0.3   0.015b      0.18b  105   
Fysingen 48192007-09-12Programområde sötvattenC2007/01327Abborre617.548.3Lever0.40119.9 0.0154 12.4   0.66     2.12     0.019b  7.46               0.11   0.01b      0.14   100   
Fysingen 48192007-09-12Programområde sötvattenC2007/01328Abborre517.042.6Lever0.27522.1 0.0048b8.5   2.63     2.02     0.112   7.78               0.12   0.012b      1.11   105   
Fysingen 48192007-09-12Programområde sötvattenC2007/01329Abborre515.638.6Lever0.5924 0.0021b21.1   0.57     0.798     0.011b  4.29               0.25   0.006b      0.07b  63.8   
Fysingen 48192007-09-12Programområde sötvattenC2007/01330Abborre514.334.2Lever0.44725 0.0028 21.8   0.81     0.736     0.014b  4.72               0.25   0.007b      0.08b  83.2   
Fysingen 48192007-09-12Programområde sötvattenC2007/01331Abborre617.652.2Lever0.62122.2 0.0026 3.8   1.45     1.61     0.019   5.75               0.12   0.009       0.07   96.6   
Fysingen 48192008-10-01Programområde sötvattenC2008/01957Abborre315.839.2Lever 21.7 0.0084b7.8         1.3     0.042b  7.64               0.21b  0.021b          103   
Fysingen 48192008-10-01Programområde sötvattenC2008/01958Abborre315.537.0Lever 19.5 0.0058b5.8         0.703     0.029b  7.56               0.15b  0.015b          105   
Fysingen 48192008-10-01Programområde sötvattenC2008/01959Abborre416.646.0Lever 22.6 0.0054 15.3         1.24     0.023b  10.3               0.13   0.027           105   
Fysingen 48192008-10-01Programområde sötvattenC2008/01960Abborre416.139.8Lever 20.4 0.0041b22.2         1.42     0.021b  7.3               0.37   0.011b          117   
Fysingen 48192008-10-01Programområde sötvattenC2008/01961Abborre215.635.0Lever 22 0.0092b4.6b        0.766     0.046b  8.84               0.23b  0.023b          111   
Fysingen 48192008-10-01Programområde sötvattenC2008/01962Abborre416.945.3Lever 20.7 0.0054b11.6         0.98     0.028   8.8               0.14b  0.014b          109   
Fysingen 48192008-10-01Programområde sötvattenC2008/01963Abborre415.739.5Lever 23.1 0.0025b9.4         0.992     0.016   4.09               0.17   0.009           81.8   
Fysingen 48192008-10-01Programområde sötvattenC2008/01964Abborre315.236.1Lever 19.8 0.0103b12.2         1.35     0.052b  8.51               0.26b  0.026b          98.8   
Fysingen 48192008-10-01Programområde sötvattenC2008/01965Abborre316.240.2Lever 22.1 0.0103 12.1         1.08     0.027b  11.9               0.14   0.014b          115   
Fysingen 48192008-10-01Programområde sötvattenC2008/01966Abborre316.040.4Lever 20.8 0.0042b7.9         0.775     0.021b  6.5               0.11b  0.011b          105   
Fysingen 48192009-09-23Programområde sötvattenC2009/02502Abborre517.058.0Lever 20.2 0.0045b6.6         1.11     0.023b  6.61               0.15   0.012b          115   
Fysingen 48192009-09-23Programområde sötvattenC2009/02503Abborre419.060.0Lever 19.4 0.0049 8.6         0.78     0.015b  8.23               0.1   0.008b          95.6   
Fysingen 48192009-09-23Programområde sötvattenC2009/02504Abborre416.045.0Lever 19.5 0.004b16.2         1.27     0.048   9               0.32   0.01b          116   
Fysingen 48192009-09-23Programområde sötvattenC2009/02505Abborre517.052.0Lever 19.6 0.0036 9         0.769     0.026   9.84               0.2   0.011           111   
Fysingen 48192009-09-23Programområde sötvattenC2009/02506Abborre719.085.0Lever 20.1 0.0036b20         0.988     0.029   5.94               0.21   0.009b          99.3   
Fysingen 48192009-09-23Programområde sötvattenC2009/02507Abborre419.070.0Lever 20.4 0.0089 20.8         0.878     0.026   6.74               0.39   0.012           104   
Fysingen 48192009-09-23Programområde sötvattenC2009/02508Abborre417.055.0Lever 20.5 0.0028b15.4         0.531     0.014b  6.52               0.14   0.007b          79   
Fysingen 48192009-09-23Programområde sötvattenC2009/02509Abborre417.056.0Lever 18.7 0.0025b15.2         0.573     0.013b  7.29               0.16   0.007b          109   
Fysingen 48192009-09-23Programområde sötvattenC2009/02510Abborre417.051.0Lever 19 0.0028b10.9         1.25     0.014b  7.19               0.13   0.007b          94.9   
Fysingen 48192009-09-23Programområde sötvattenC2009/02511Abborre419.087.0Lever 19.5 0.0036b9.2         0.607     0.018b  6.77               0.12   0.009b          101   
Fysingen 48192010-09-09Programområde sötvattenC2010/02153Abborre517.451.2Lever0.824 0.0031b          0.97     0.06b  4               0.08   0.01b      0.06b  85   
Fysingen 48192010-09-09Programområde sötvattenC2010/02154Abborre517.968.1Lever1.528 0.0027b          0.25     0.05b  4               0.06   0.01b      0.05b  71   
Fysingen 48192010-09-09Programområde sötvattenC2010/02155Abborre517.554.1Lever0.521 0.0038b          1.05     0.07b  6               0.25   0.01b      0.07b  96   
Fysingen 48192010-09-09Programområde sötvattenC2010/02156Abborre518.053.1Lever0.523 0.0038b          1.68     0.07b  5               0.15   0.01b      0.07b  85   
Fysingen 48192010-09-09Programområde sötvattenC2010/02157Abborre617.053.4Lever0.724 0.0034b          0.95     0.06b  4               0.11   0.01b      0.06b  86   
Fysingen 48192010-09-09Programområde sötvattenC2010/02158Abborre518.457.4Lever0.521 0.0041b          1.65     0.07b  5               0.15   0.01b      0.07b  94   
Fysingen 48192010-09-09Programområde sötvattenC2010/02159Abborre416.445.8Lever0.823 0.0037b          0.47     0.07b  3               0.07b  0.01b      0.07b  58   
Fysingen 48192010-09-09Programområde sötvattenC2010/02160Abborre517.050.0Lever0.720 0.0032b          1.05     0.06b  7               0.14   0.01b      0.06b  103   
Fysingen 48192010-09-09Programområde sötvattenC2010/02161Abborre516.447.6Lever0.720 0.0028b          1.11     0.05b  6               0.15   0.01b      0.05b  93   
Fysingen 48192010-09-09Programområde sötvattenC2010/02162Abborre417.457.6Lever1.126 0.0033b          0.29     0.06b  4               0.06b  0.01b      0.06b  71   
Fysingen 48192011-09-15Programområde sötvattenC2011/00741Abborre516.046.3Lever0.524 0.006b8.3   0.63     0.91     0.06b  7               0.15   0.01b      0.06b  114   
Fysingen 48192011-09-15Programområde sötvattenC2011/00742Abborre517.350.3Lever0.620 0.006b16.5   0.65     1.19     0.06b  8               0.14   0.01b      0.06b  109   
Fysingen 48192011-09-15Programområde sötvattenC2011/00743Abborre416.345.7Lever0.624 0.004b10.5   0.35     0.56     0.04b  5               0.1   0.01       0.04b  92   
Fysingen 48192011-09-15Programområde sötvattenC2011/00744Abborre418.570.1Lever0.823 0.006b8.8   0.77     0.44     0.06b  11               0.12   0.01       0.06b  111   
Fysingen 48192011-09-15Programområde sötvattenC2011/00745Abborre517.557.5Lever0.826 0.005b10   0.63     0.62     0.05b  6               0.16   0.01b      0.05b  87   
Fysingen 48192011-09-15Programområde sötvattenC2011/00746Abborre819.585.2Lever0.826 0.006b11.4   0.91     0.95     0.06b  7               0.07   0.01b      0.06b  86   
Fysingen 48192011-09-15Programområde sötvattenC2011/00747Abborre619.268.4Lever0.624 0.005b11.3   1.05     0.75     0.05b  7               0.19   0.02       0.05b  117   
Fysingen 48192011-09-15Programområde sötvattenC2011/00748Abborre518.275.1Lever1.121 0.006b14.4   0.25     0.69     0.06b  6               0.21   0.01b      0.06b  102   
Fysingen 48192011-09-15Programområde sötvattenC2011/00749Abborre719.684.6Lever0.523 0.006b52.5   1.26     1.21     0.06b  7               0.23   0.01       0.06b  101   
Fysingen 48192011-09-15Programområde sötvattenC2011/00750Abborre620.299.8Lever1.521 0.006b13.3   0.94     1.21     0.06b  7               0.17   0.01b      0.06b  104   
12