IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4516) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Bästeträsk 45162006-08-22Programområde sötvattenP2006/01964Abborre516.851.3Lever 23.7 0.0096 2   0.25     0.537     0.028   10.9               0.044   0.018           117   
Bästeträsk 45162006-08-22Programområde sötvattenP2006/01965Abborre519.479.8Lever 19.4 0.0212 3   0.21     0.487     0.022   22.4               0.028   0.019           116   
Bästeträsk 45162006-08-22Programområde sötvattenP2006/01966Abborre519.375.4Lever 21.4 0.0112 1.8   0.7     0.474     0.011b  11.1               0.031   0.022           112   
Bästeträsk 45162006-08-22Programområde sötvattenP2006/01967Abborre517.655.8Lever 21.3 0.0098 2.6   0.38     0.224     0.014   8.12               0.044   0.034           106   
Bästeträsk 45162006-08-22Programområde sötvattenP2006/01968Abborre419.476.2Lever 21.6 0.0103 2.6   0.43     0.356     0.01b  8.7               0.029   0.019           107   
Bästeträsk 45162006-08-22Programområde sötvattenP2006/01969Abborre518.168.3Lever 20.2 0.0123 2   0.7     0.396     0.011b  8.39               0.032   0.019           95.1   
Bästeträsk 45162006-08-22Programområde sötvattenP2006/01970Abborre419.183.6Lever 23.4 0.0131 1.3b  0.74     0.193     0.009b  7.06               0.021   0.009b          109   
Bästeträsk 45162006-08-22Programområde sötvattenP2006/01971Abborre520.389.2Lever 20.8 0.0093 1.8   0.57     0.422     0.01b  9.46               0.023   0.021           109   
Bästeträsk 45162006-08-22Programområde sötvattenP2006/01972Abborre520.080.1Lever 20.3 0.0031 2.2   0.27     0.203     0.014   6.84               0.048   0.03           93   
Bästeträsk 45162006-08-22Programområde sötvattenP2006/01973Abborre419.477.1Lever 21.1 0.0104 1.6b  0.44     0.224     0.011b  6.72               0.027   0.011b          105   
Bästeträsk 45162007-10-17Programområde sötvattenC2007/03478Abborre317.758.9Lever0.26920.2 0.0069 5.3   0.16     0.425     0.045   8.14               0.14b  0.041       0.17b  103   
Bästeträsk 45162007-10-17Programområde sötvattenC2007/03479Abborre516.042.0Lever0.23917.4 0.008 3.7b  0.19b    1.1     0.037b  11.8               0.19b  0.026       0.22b  112   
Bästeträsk 45162007-10-17Programområde sötvattenC2007/03480Abborre319.672.5Lever0.6719.8 0.0046 2.3   0.14     0.309     0.011b  7.11               0.06b  0.016       0.07b  104   
Bästeträsk 45162007-10-17Programområde sötvattenC2007/03481Abborre317.253.3Lever0.46618.6 0.0046 2.3   0.12     0.426     0.017b  7.49               0.09b  0.014       0.1b  105   
Bästeträsk 45162007-10-17Programområde sötvattenC2007/03482Abborre316.851.9Lever0.32720.1 0.0046b2.3b  0.17     0.431     0.023b  6.85               0.12b  0.021       0.14b  112   
Bästeträsk 45162007-10-17Programområde sötvattenC2007/03483Abborre315.642.9Lever0.29918.4 0.006 5.5   0.19     0.531     0.027b  6.98               0.14b  0.025       0.16b  98.2   
Bästeträsk 45162007-10-17Programområde sötvattenC2007/03484Abborre417.858.5Lever0.65918.9 0.0132 1.6   0.18     0.493     0.024   8.26               0.06b  0.074       0.07b  106   
Bästeträsk 45162007-10-17Programområde sötvattenC2007/03485Abborre418.561.9Lever0.41223 0.0052 2.8   0.59     0.505     0.016b  5.59               0.08b  0.012       0.1b  76.7   
Bästeträsk 45162007-10-17Programområde sötvattenC2007/03486Abborre318.568.9Lever0.520.7 0.0059 1.6   0.33     0.361     1.11   7.17               0.57   0.03       0.09b  103   
Bästeträsk 45162007-10-17Programområde sötvattenC2007/03487Abborre319.272.6Lever0.74318.5 0.0037 1.8   0.23     0.169     0.011   6.55               0.05   0.023       0.07b  103   
Bästeträsk 45162008-10-15Programområde sötvattenC2008/05112Abborre418.051.7Lever 18.8 0.0069 3.1         1.53     0.024b  9.1               0.12b  0.035           100   
Bästeträsk 45162008-10-15Programområde sötvattenC2008/05113Abborre318.357.3Lever 19.6 0.0047 1.7b        0.472     0.017b  6.55               0.09b  0.008           90.9   
Bästeträsk 45162008-10-15Programområde sötvattenC2008/05114Abborre420.374.2Lever 19.2 0.0069 1.5         0.867     0.014b  8.37               0.07b  0.016           98.9   
Bästeträsk 45162008-10-15Programområde sötvattenC2008/05115Abborre316.839.4Lever 18.5 0.005b2.8         0.555     0.025b  7.64               0.13b  0.014           89   
Bästeträsk 45162008-10-15Programområde sötvattenC2008/05116Abborre318.158.4Lever 20.3 0.0042 1.6b        0.497     0.016b  7.31               0.08b  0.008b          102   
Bästeträsk 45162008-10-15Programområde sötvattenC2008/05117Abborre416.739.3Lever 22.3 0.0042b2.1b        0.77     0.021b  6.91               0.11b  0.011           94.3   
Bästeträsk 45162008-10-15Programområde sötvattenC2008/05118Abborre417.951.5Lever 22.7 0.0032b1.6         0.216     0.016b  4.77               0.08b  0.014           67   
Bästeträsk 45162008-10-15Programområde sötvattenC2008/05119Abborre315.936.4Lever 19.6 0.008b4b        0.439     0.04b  7.33               0.2b  0.02b          90.4   
Bästeträsk 45162008-10-15Programområde sötvattenC2008/05120Abborre317.245.0Lever 21.6 0.0053 1.6b        0.675     0.016b  6.9               0.08b  0.008b          75.6   
Bästeträsk 45162008-10-15Programområde sötvattenC2008/05121Abborre518.867.1Lever 19.2 0.0031b2         0.796     0.016b  7.21               0.08b  0.008           96.1   
Bästeträsk 45162009-10-01Programområde sötvattenC2009/04915Abborre418.064.0Lever 18.1 0.0037b3.2         0.502     0.055   7.09               0.1b  0.017           96.2   
Bästeträsk 45162009-10-01Programområde sötvattenC2009/04916Abborre418.058.0Lever 19.4 0.0154 2.1         0.569     0.042   11.6               0.07b  0.016           114   
Bästeträsk 45162009-10-01Programområde sötvattenC2009/04917Abborre418.053.0Lever 18.6 0.0076 2.7         0.634     0.022   9.83               0.11b  0.011b          105   
Bästeträsk 45162009-10-01Programområde sötvattenC2009/04918Abborre415.041.0Lever 18.6 0.0068b3.4b        0.751     0.034b  7.89               0.17b  0.039           108   
Bästeträsk 45162009-10-01Programområde sötvattenC2009/04919Abborre418.053.0Lever 18.7 0.005 2.6         0.577     0.259   8.14               0.18   0.012           97.5   
Bästeträsk 45162009-10-01Programområde sötvattenC2009/04920Abborre316.045.0Lever 18 0.0044 2.2b        0.591     0.07   6.75               0.11b  0.021           103   
Bästeträsk 45162009-10-01Programområde sötvattenC2009/04921Abborre417.046.0Lever 18.3 0.0056 3.3         0.579     0.031   8.04               0.13b  0.024           99.3   
Bästeträsk 45162009-10-01Programområde sötvattenC2009/04922Abborre317.046.0Lever 18.7 0.0065 2.6b        0.688     0.026b  9.14               0.13b  0.013b          105   
Bästeträsk 45162009-10-01Programområde sötvattenC2009/04923Abborre316.044.0Lever 18.6 0.0046 1.8b        0.448     0.018b  7.16               0.09b  0.009b          84.4   
Bästeträsk 45162009-10-01Programområde sötvattenC2009/04924Abborre516.045.0Lever 18.3 0.0048b5.3         0.578     0.032   7.55               0.12   0.018           91.5   
Bästeträsk 45162010-09-05Programområde sötvattenC2010/02462Abborre417.047.4Lever0.420 0.0058b          0.86     0.1b  8               0.1b  0.03       0.1b  99   
Bästeträsk 45162010-09-05Programområde sötvattenC2010/02463Abborre316.342.7Lever0.320 0.0088b          0.62     0.15b  10               0.15b  0.02b      0.15b  101   
Bästeträsk 45162010-09-05Programområde sötvattenC2010/02464Abborre617.752.7Lever0.422 0.0085           0.87     0.08b  15               0.08b  0.03       0.08b  110   
Bästeträsk 45162010-09-05Programområde sötvattenC2010/02465Abborre416.741.1Lever0.423 0.0049           0.41     0.08b  10               0.08b  0.03       0.08b  96   
Bästeträsk 45162010-09-05Programområde sötvattenC2010/02466Abborre518.658.5Lever0.619 0.0033b          0.6     0.06b  9               0.06b  0.03       0.06b  100   
Bästeträsk 45162010-09-05Programområde sötvattenC2010/02467Abborre416.842.0Lever0.318 0.0086b          1.08     0.15b  10               0.15b  0.03       0.15b  100   
Bästeträsk 45162010-09-05Programområde sötvattenC2010/02468Abborre417.452.1Lever0.521 0.0085           0.8     0.07b  10               0.07b  0.03       0.07b  108   
Bästeträsk 45162010-09-05Programområde sötvattenC2010/02469Abborre419.064.6Lever0.720 0.0048           0.88     0.05b  8               0.05b  0.02       0.05b  104   
Bästeträsk 45162010-09-05Programområde sötvattenC2010/02470Abborre418.058.1Lever0.520 0.0087           1.87     0.07b  12               0.07b  0.01       0.07b  107   
Bästeträsk 45162010-09-05Programområde sötvattenC2010/02471Abborre419.369.3Lever0.722 0.0041           0.34     0.05b  5               0.05b  0.07       0.05b  67   
12