IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4514) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Norra Yngern 45142006-10-05Programområde sötvattenP2006/04054Abborre415.635.3Lever 20.5 0.0138 15.3   0.48     3.37     0.026   11.1               0.061   0.025           116   
Norra Yngern 45142006-10-05Programområde sötvattenP2006/04055Abborre515.738.8Lever 21 0.0141 18.7   0.7     4.64     0.046   8.3               0.101   0.038           115   
Norra Yngern 45142006-10-05Programområde sötvattenP2006/04056Abborre516.242.8Lever 20.1 0.0065 7.9   0.44     2.57     0.014   10.1               0.077   0.014b          105   
Norra Yngern 45142006-10-05Programområde sötvattenP2006/04057Abborre516.341.4Lever 21 0.0045 3.7   0.28     1.45     0.045   6.14               0.087   0.013b          87.3   
Norra Yngern 45142006-10-05Programområde sötvattenP2006/04058Abborre517.039.3Lever 18.9 0.0306 4.9   0.62     2.8     0.028   13               0.052   0.041           106   
Norra Yngern 45142006-10-05Programområde sötvattenP2006/04059Abborre516.540.9Lever 22.4 0.0108 3   1.09     2.67     0.027   5.32               0.042   0.012b          102   
Norra Yngern 45142006-10-05Programområde sötvattenP2006/04060Abborre516.745.8Lever 23.7 0.0051 3.8   0.21     0.787     0.014   5.92               0.035   0.011b          46.4   
Norra Yngern 45142006-10-05Programområde sötvattenP2006/04061Abborre516.441.3Lever 18.1 0.0066 12.3   0.65     3.62     0.027   11.4               0.073   0.019b          113   
Norra Yngern 45142006-10-05Programområde sötvattenP2006/04062Abborre617.849.5Lever 21.7 0.0062 9.5   0.39     4.14     0.031   9.63               0.109   0.029           79.5   
Norra Yngern 45142006-10-05Programområde sötvattenP2006/04063Abborre617.852.8Lever 19.7 0.0198 13.5   0.65     4.19     0.019   10.6               0.102   0.049           107