IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4171) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Vänern Åråsviken 41711996-09-01Programområde sötvattenVA19962001Abborre 16.046.1Lever0.79              1.69     0.023   6.52               0.027   0.022           88.4   
Vänern Åråsviken 41711996-09-01Programområde sötvattenVA19962002Abborre 20.392.1Lever2.4              0.78     0.023   3.66               0.014   0.04           66   
Vänern Åråsviken 41711996-09-01Programområde sötvattenVA19962003Abborre 17.762.0Lever0.82              0.54     0.022   7.65               0.115   0.034           109   
Vänern Åråsviken 41711996-09-01Programområde sötvattenVA19962004Abborre 17.056.1Lever1.18              0.817     0.033   4.23               0.048   0.04           73.2   
Vänern Åråsviken 41711996-09-01Programområde sötvattenVA19962005Abborre 16.346.9Lever0.72              1.5     0.027   7.46               0.022   0.064           95.1   
Vänern Åråsviken 41711996-09-01Programområde sötvattenVA19962006Abborre 16.650.2Lever0.62              0.349     0.064   7.77               0.029   0.021           114   
Vänern Åråsviken 41711996-09-01Programområde sötvattenVA19962007Abborre 15.639.2Lever0.33              1.19     0.043   7.96               0.112   0.039           86.5   
Vänern Åråsviken 41711996-09-01Programområde sötvattenVA19962008Abborre 17.867.0Lever0.96              0.722     0.034   6.37               0.059   0.066           87   
Vänern Åråsviken 41711996-09-01Programområde sötvattenVA19962009Abborre 18.976.2Lever1.24              1.84     0.03   5.4               0.074   0.059           91.6   
Vänern Åråsviken 41711996-09-01Programområde sötvattenVA19962010Abborre 19.694.2Lever1.57              0.84     0.035   5.03               0.041   0.025           89