IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4170) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Vänern Millesvik 41702001-09-01Programområde sötvattenVA20015031Abborre 18.261.8Lever1.31        2b    0.94     0.013   6.41               0.015b  0.014           93   
Vänern Millesvik 41702001-09-01Programområde sötvattenVA20015032Abborre 18.267.5Lever0.85        2.3     0.98     0.026   7.44               0.015b  0.035           112   
Vänern Millesvik 41702001-09-01Programområde sötvattenVA20015033Abborre 18.2566.7Lever0.95        4.3     1.08     0.029   7.46               0.015b  0.028           110   
Vänern Millesvik 41702001-09-01Programområde sötvattenVA20015034Abborre 17.053.4Lever0.77        2.8     1.24     0.035   8.43               0.015b  0.032           135   
Vänern Millesvik 41702001-09-01Programområde sötvattenVA20015035Abborre 17.860.2Lever0.93        3.2     1.06     0.031   6.49               0.015b  0.03           103   
Vänern Millesvik 41702001-09-01Programområde sötvattenVA20015036Abborre 18.066.9Lever0.98        2b    0.8     0.035   7.34               0.019   0.052           120   
Vänern Millesvik 41702001-09-01Programområde sötvattenVA20015037Abborre 18.063.6Lever0.76        4.5     2.45     0.043   12               0.023   0.025           131   
Vänern Millesvik 41702001-09-01Programområde sötvattenVA20015038Abborre 17.967.1Lever0.89        2.8     1.48     0.025   8.31               0.015b  0.037           130   
Vänern Millesvik 41702001-09-01Programområde sötvattenVA20015039Abborre 17.556.4Lever0.63        3.6     0.48     0.032   10.8               0.017   0.066           153   
Vänern Millesvik 41702001-09-01Programområde sötvattenVA20015040Abborre 18.568.1Lever0.92        2.9     1.38     0.05   10.5               0.023   0.048           136   
Vänern Millesvik 41702000-09-01Programområde sötvattenVA20005031Abborre 20.482.6Lever0.83        1.1     3.34     0.03   9.7               0.04   0.069           124   
Vänern Millesvik 41702000-09-01Programområde sötvattenVA20005032Abborre 19.181.1Lever0.99        1b    0.97     0.01   8.7               0.03   0.03           112   
Vänern Millesvik 41702000-09-01Programområde sötvattenVA20005033Abborre 18.15 Lever0.33        1b    2.42     0.01   9.3               0.02   0.031           122   
Vänern Millesvik 41702000-09-01Programområde sötvattenVA20005034Abborre 18.2560.5Lever0.35        1.6     2.84     0.02   10.4               0.03   0.051           116   
Vänern Millesvik 41702000-09-01Programområde sötvattenVA20005035Abborre 18.6566.6Lever0.95        1b    2.24     0.03   5.8               0.03   0.03           110   
Vänern Millesvik 41702000-09-01Programområde sötvattenVA20005036Abborre 18.774.4Lever0.79        1.3     1.76     0.02   7.2               0.02   0.045           103   
Vänern Millesvik 41702000-09-01Programområde sötvattenVA20005037Abborre 17.7561.7Lever0.82        1     3.82     0.01   6.7               0.02   0.06           116   
Vänern Millesvik 41702000-09-01Programområde sötvattenVA20005038Abborre 20.390.0Lever0.87        1.6     2.39     0.1   7.8               0.04   0.039           118   
Vänern Millesvik 41702000-09-01Programområde sötvattenVA20005039Abborre 17.7554.1Lever0.56        1.2     2.32     0.26   6.7               0.01b  0.067           116   
Vänern Millesvik 41702000-09-01Programområde sötvattenVA20005040Abborre 19.979.1Lever0.74        1b    3.41     0.01   8.2               0.06   0.067           117   
Vänern Millesvik 41701999-09-01Programområde sötvattenVA19995L031Abborre 18.569.4Lever0.69        2b    0.55     0.06   9.2               0.02   0.079           107   
Vänern Millesvik 41701999-09-01Programområde sötvattenVA19995L032Abborre 20.4101.6Lever0.96        2b    1.24     0.03   8               0.02b  0.053           113   
Vänern Millesvik 41701999-09-01Programområde sötvattenVA19995L033Abborre 17.657.4Lever0.65        2b    0.95     0.02   8.3               0.05   0.065           117   
Vänern Millesvik 41701999-09-01Programområde sötvattenVA19995L034Abborre 19.489.0Lever0.88        2b    0.76     0.06   7.3               0.08   0.053           112   
Vänern Millesvik 41701999-09-01Programområde sötvattenVA19995L035Abborre 20.688.1Lever0.97        2b    4.01     0.02   11.4               0.02   0.045           138   
Vänern Millesvik 41701999-09-01Programområde sötvattenVA19995L036Abborre 17.357.4Lever0.7        2b    0.97     0.02   7.6               0.02b  0.059           123   
Vänern Millesvik 41701999-09-01Programområde sötvattenVA19995L037Abborre 20.498.3Lever1.34        2b    0.24     0.04   6.31               0.03   0.06           105   
Vänern Millesvik 41701999-09-01Programområde sötvattenVA19995L038Abborre 18.662.3Lever0.6        2b    3.49     0.03   12.5               0.04   0.103           129   
Vänern Millesvik 41701999-09-01Programområde sötvattenVA19995L039Abborre 17.560.7Lever0.8        2b    0.53     0.03   5.9               0.02b  0.13           103   
Vänern Millesvik 41701999-09-01Programområde sötvattenVA19995L040Abborre 17.456.0Lever0.52        2b    1.31     0.01b  8.3               0.04   0.024           135   
Vänern Millesvik 41701998-09-01Programområde sötvattenVA19985001Abborre 18.058.5Lever0.78        2.9     1.8     0.02   8.3               0.02   0.061           109   
Vänern Millesvik 41701998-09-01Programområde sötvattenVA19985003Abborre 18.675.4Lever0.7        2.2     1.05     0.02   14.8               0.03   0.087           109   
Vänern Millesvik 41701998-09-01Programområde sötvattenVA19985004Abborre 18.575.7Lever1.26        1.9     1.14     0.01   6.2               0.01   0.032           85   
Vänern Millesvik 41701998-09-01Programområde sötvattenVA19985005Abborre 19.9100.1Lever1.93        1.9     0.59     0.02   4.93               0.01   0.044           87.5   
Vänern Millesvik 41701998-09-01Programområde sötvattenVA19985006Abborre 19.583.6Lever0.78        2.3     2.07     0.03   9.2               0.08   0.101           111   
Vänern Millesvik 41701998-09-01Programområde sötvattenVA19985007Abborre 19.180.6Lever0.87        1.7     1.64     0.02   7.5               0.03   0.051           109   
Vänern Millesvik 41701998-09-01Programområde sötvattenVA19985008Abborre 20.191.7Lever1.15        1.2     1.13     0.03   6.7               0.03   0.05           109   
Vänern Millesvik 41701998-09-01Programområde sötvattenVA19985009Abborre 19.075.3Lever0.83        2.7     1.42     0.02   9.4               0.02   0.028           130   
Vänern Millesvik 41701998-09-01Programområde sötvattenVA19985010Abborre 18.576.8Lever1.15        1.7     0.95     0.02   7.5               0.03   0.044           126   
Vänern Millesvik 41701998-09-01Programområde sötvattenVA19985011Abborre 17.358.2Lever1.11        1.4     1.29     0.04   5.7               0.03   0.047           102   
Vänern Millesvik 41701996-09-01Programområde sötvattenVA19965001Abborre 16.044.8Lever0.47              1.73     0.067   9.88               0.053   0.047           104   
Vänern Millesvik 41701996-09-01Programområde sötvattenVA19965002Abborre 15.742.6Lever0.37              1.9     0.066   8.43               0.056   0.083           102   
Vänern Millesvik 41701996-09-01Programområde sötvattenVA19965003Abborre 15.538.0Lever0.43              2.59     0.159   9.36               0.074   0.437           96.5   
Vänern Millesvik 41701996-09-01Programområde sötvattenVA19965004Abborre 16.550.1Lever0.55              1.1     0.032   7.74               0.033   0.042           92   
Vänern Millesvik 41701996-09-01Programområde sötvattenVA19965005Abborre 20.297.0Lever1.06              0.505     0.016   7.94               0.009   0.051           84.7   
Vänern Millesvik 41701996-09-01Programområde sötvattenVA19965006Abborre 15.436.2Lever0.43              2.04     0.034   8.82               0.019   0.121           79.2   
Vänern Millesvik 41701996-09-01Programområde sötvattenVA19965007Abborre 17.048.9Lever0.59              1.49     0.042   7.94               0.062   0.047           92.8   
Vänern Millesvik 41701996-09-01Programområde sötvattenVA19965008Abborre 15.031.1Lever0.32              2.42     0.345   9.78               0.028   0.046           74.8   
Vänern Millesvik 41701996-09-01Programområde sötvattenVA19965010Abborre 17.556.5Lever0.56              1.99     0.061   9.1               0.047   0.041           84.7   
Vänern Millesvik 41701996-09-01Programområde sötvattenVA19965018Abborre 18.867.2Lever0.82              1.44     0.044   6.86               0.068   0.052           85.9   
12