IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4169) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Vänern Köpmannebro 41692001-09-01Programområde sötvattenVA20014021Abborre 19.489.8Lever1.6        2b    1.15     0.014   6.94               0.015b  0.017           98   
Vänern Köpmannebro 41692001-09-01Programområde sötvattenVA20014022Abborre 18.675.2Lever0.98        2b    1.56     0.017   7.65               0.029   0.016           110   
Vänern Köpmannebro 41692001-09-01Programområde sötvattenVA20014023Abborre 19.074.3Lever1.1        2b    2.05     0.016   6.54               0.015b  0.018           119   
Vänern Köpmannebro 41692001-09-01Programområde sötvattenVA20014024Abborre 20.092.4Lever1.82        2b    1.03     0.01b  7.57               0.015b  0.016           117   
Vänern Köpmannebro 41692001-09-01Programområde sötvattenVA20014025Abborre 18.368.4Lever1.01        2b    1.31     0.012   7.29               0.02   0.027           113   
Vänern Köpmannebro 41692001-09-01Programområde sötvattenVA20014026Abborre 18.873.0Lever1.02        2.5     2.21     0.019   7.57               0.015b  0.024           116   
Vänern Köpmannebro 41692001-09-01Programområde sötvattenVA20014027Abborre 18.675.1Lever1.33        2b    1.31     0.01b  5.47               0.015b  0.01b          99   
Vänern Köpmannebro 41692001-09-01Programområde sötvattenVA20014028Abborre 18.881.6Lever1.02        2b    2.09     0.014   7.48               0.03   0.049           122   
Vänern Köpmannebro 41692001-09-01Programområde sötvattenVA20014029Abborre 19.473.2Lever1.06        2b    1.6     0.014   7.32               0.015b  0.024           117   
Vänern Köpmannebro 41692001-09-01Programområde sötvattenVA20014030Abborre 19.583.7Lever0.95        2b    1.81     0.015   10.6               0.023   0.032           138   
Vänern Köpmannebro 41692000-09-01Programområde sötvattenVA20004021Abborre 20.096.6Lever1.68        1.9     0.89     0.01   5.2               0.02   0.03           98   
Vänern Köpmannebro 41692000-09-01Programområde sötvattenVA20004022Abborre 20.095.9Lever1.6        1.2     1.17     0.02   5.5               0.02   0.027           90   
Vänern Köpmannebro 41692000-09-01Programområde sötvattenVA20004023Abborre 18.567.7Lever1.43        1.4     1.19     0.01   4.5               0.02   0.029           85   
Vänern Köpmannebro 41692000-09-01Programområde sötvattenVA20004024Abborre 19.281.4Lever1.38        1.4     1.9     0.01   6.2               0.02b  0.027           97   
Vänern Köpmannebro 41692000-09-01Programområde sötvattenVA20004025Abborre 18.772.7Lever1.38        0.9     1.25     0.01   5.4               0.03   0.029           73   
Vänern Köpmannebro 41692000-09-01Programområde sötvattenVA20004026Abborre 19.985.2Lever1.54        0.9     1.23     0.01   5               0.03   0.022           78   
Vänern Köpmannebro 41692000-09-01Programområde sötvattenVA20004027Abborre 19.883.8Lever1.26        1.7     1.85     0.04   6.1               0.03   0.032           100   
Vänern Köpmannebro 41692000-09-01Programområde sötvattenVA20004028Abborre 18.368.8Lever1.15        1     1.65     0.01   5.6               0.02b  0.033           101   
Vänern Köpmannebro 41692000-09-01Programområde sötvattenVA20004029Abborre 19.273.0Lever1.08        1     1.58     0.02   6.6               0.02   0.034           101   
Vänern Köpmannebro 41692000-09-01Programområde sötvattenVA20004030Abborre 19.079.2Lever1.56        1     1.27     0.01   4.8               0.02   0.03           89   
Vänern Köpmannebro 41691999-09-01Programområde sötvattenVA19994L021Abborre 19.576.2Lever0.61        2b    0.48     0.03   37.1               0.03   0.064           131   
Vänern Köpmannebro 41691999-09-01Programområde sötvattenVA19994L022Abborre 18.057.1Lever0.41        2b    2.79     0.04   9.8               0.05   0.118           127   
Vänern Köpmannebro 41691999-09-01Programområde sötvattenVA19994L023Abborre 19.876.7Lever0.68        2b    2.63     0.03   7.5               0.02   0.048           125   
Vänern Köpmannebro 41691999-09-01Programområde sötvattenVA19994L024Abborre 19.382.6Lever0.83        2b    1.39     0.03   6.9               0.06   0.096           115   
Vänern Köpmannebro 41691999-09-01Programområde sötvattenVA19994L025Abborre 19.982.3Lever0.93        2b    2.74     0.03   8.6               0.04   0.051           113   
Vänern Köpmannebro 41691999-09-01Programområde sötvattenVA19994L026Abborre 19.377.1Lever0.82        2b    0.26     0.03   11.7               0.04   0.048           101   
Vänern Köpmannebro 41691999-09-01Programområde sötvattenVA19994L027Abborre 19.275.4Lever0.97        2b    2.28     0.03   8.8               0.04   0.043           121   
Vänern Köpmannebro 41691999-09-01Programområde sötvattenVA19994L028Abborre 19.274.1Lever0.73        2b    1.1     0.03   9.4               0.02b  0.054           121   
Vänern Köpmannebro 41691999-09-01Programområde sötvattenVA19994L029Abborre 18.667.7Lever0.78        2b    0.89     0.07   7.8               0.03   0.06           113   
Vänern Köpmannebro 41691999-09-01Programområde sötvattenVA19994L030Abborre 19.877.8Lever0.95        2b    2.09     0.1   6.7               0.07   0.069           100   
Vänern Köpmannebro 41691998-09-01Programområde sötvattenVA19984001Abborre 18.871.3Lever1.75        2.8     1.18     0.019   4.76               0.01   0.046           85.4   
Vänern Köpmannebro 41691998-09-01Programområde sötvattenVA19984002Abborre 19.069.0Lever1.62        1.6     0.79     0.02   4.8               0.02   0.033           62   
Vänern Köpmannebro 41691998-09-01Programområde sötvattenVA19984003Abborre 18.557.7Lever0.62        6.9     3.19     0.04   14.2               0.04   0.1           101   
Vänern Köpmannebro 41691998-09-01Programområde sötvattenVA19984004Abborre 19.384.0Lever2.06        3     1.64     0.014   6.21               0.01   0.038           86.5   
Vänern Köpmannebro 41691998-09-01Programområde sötvattenVA19984005Abborre 18.357.6Lever0.59        2.7     1.36     0.01   7.3                   0.054           107   
Vänern Köpmannebro 41691998-09-01Programområde sötvattenVA19984006Abborre 18.963.8Lever0.8        4     4.55     0.02   16.6               0.04   0.082           120   
Vänern Köpmannebro 41691998-09-01Programområde sötvattenVA19984007Abborre 18.866.5Lever0.78        1.9     4     0.02   12.6               0.04   0.081           118   
Vänern Köpmannebro 41691998-09-01Programområde sötvattenVA19984008Abborre 20.296.1Lever1.2        2.6     2.74     0.02   9.4               0.01   0.049           112   
Vänern Köpmannebro 41691998-09-01Programområde sötvattenVA19984009Abborre 18.263.7Lever1.06        3.1     3.16     0.01   8.3               0.05   0.098           101   
Vänern Köpmannebro 41691998-09-01Programområde sötvattenVA19984010Abborre 18.160.9Lever0.95        3.7     1.59     0.05   10.6               0.05   0.096           83   
Vänern Köpmannebro 41691997-09-01Programområde sötvattenVA19974001Abborre 19.992.9Lever0.98              2.35     0.04   8.2               0.01   0.055           128   
Vänern Köpmannebro 41691997-09-01Programområde sötvattenVA19974002Abborre 18.067.8Lever0.56              2.52     0.02   9.8                   0.027           116   
Vänern Köpmannebro 41691997-09-01Programområde sötvattenVA19974003Abborre 19.579.6Lever0.99              0.84     0.02   9.4               0.02   0.019           125   
Vänern Köpmannebro 41691997-09-01Programområde sötvattenVA19974004Abborre 20.189.8Lever1.24              1     0.02   6.58               0.02   0.023           87.8   
Vänern Köpmannebro 41691997-09-01Programområde sötvattenVA19974008Abborre 18.670.1Lever0.69              0.8     0.03   7.9               0.01   0.025           114   
Vänern Köpmannebro 41691997-09-01Programområde sötvattenVA19974009Abborre 18.769.4Lever0.62              1.1     0.02   10.8               0.03   0.031           124   
Vänern Köpmannebro 41691997-09-01Programområde sötvattenVA19974010Abborre 20.184.2Lever1.32              1.42     0.02   5.66               0.013   0.015           88.7   
Vänern Köpmannebro 41691997-09-01Programområde sötvattenVA19974011Abborre 17.654.2Lever0.69              0.38     0.04   9.3                   0.072           110   
Vänern Köpmannebro 41691997-09-01Programområde sötvattenVA19974012Abborre 19.676.6Lever0.77              1.97     0.03   13.3               0.02   0.037           131   
Vänern Köpmannebro 41691996-09-01Programområde sötvattenVA19964001Abborre 19.581.9Lever1.06              0.567     0.059   6.66               0.054   0.07           72.2   
12