IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4168) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Vänern V Onsö 41682001-09-01Programområde sötvattenVA20013011Abborre 19.782.2Lever1.05        2b    2.89     0.021   12.2               0.034   0.022           127   
Vänern V Onsö 41682001-09-01Programområde sötvattenVA20013012Abborre 18.263.5Lever1.08        2b    0.72     0.033   6.92               0.028   0.029           107   
Vänern V Onsö 41682001-09-01Programområde sötvattenVA20013013Abborre 20.693.6Lever0.96        2b    0.96     0.021   12.2               0.019   0.023           126   
Vänern V Onsö 41682001-09-01Programområde sötvattenVA20013014Abborre 20.386.3Lever0.98        2b    1.3     0.019   9.83               0.041   0.029           108   
Vänern V Onsö 41682001-09-01Programområde sötvattenVA20013015Abborre 17.662.4Lever0.75        2b    1.05     0.028   9.33               0.015b  0.023           124   
Vänern V Onsö 41682001-09-01Programområde sötvattenVA20013016Abborre 18.065.4Lever0.62        2b    0.95     0.031   8.66               0.015b  0.025           130   
Vänern V Onsö 41682001-09-01Programområde sötvattenVA20013017Abborre 19.079.0Lever1.15        2.8     1.41     0.049   9.12               0.027   0.019           117   
Vänern V Onsö 41682001-09-01Programområde sötvattenVA20013018Abborre 20.095.7Lever1.08        2b    0.49     0.017   13.3               0.015   0.022           122   
Vänern V Onsö 41682001-09-01Programområde sötvattenVA20013019Abborre 20.084.2Lever1.19        2b    1.74     0.016   10.9               0.016   0.033           127   
Vänern V Onsö 41682001-09-01Programområde sötvattenVA20013020Abborre 18.575.6Lever0.88        3.1     1.57     0.014   10.5               0.02   0.03           120   
Vänern V Onsö 41682000-09-01Programområde sötvattenVA20003011Abborre 19.790.5Lever1.09        1b    1.49     0.02   7.4               0.03   0.038           110   
Vänern V Onsö 41682000-09-01Programområde sötvattenVA20003012Abborre 18.1563.3Lever0.67        2.5     2.5     0.09   8.5               0.06   0.043           109   
Vänern V Onsö 41682000-09-01Programområde sötvattenVA20003013Abborre 19.576.2Lever1.03        1b    1.4     0.01   6.1               0.02b  0.023           98   
Vänern V Onsö 41682000-09-01Programområde sötvattenVA20003014Abborre 19.073.8Lever0.85        1.4     1.64     0.02   8.9               0.02b  0.028           106   
Vänern V Onsö 41682000-09-01Programområde sötvattenVA20003015Abborre 19.577.4Lever0.81        1     2.73     0.02   8.5               0.02b  0.031           108   
Vänern V Onsö 41682000-09-01Programområde sötvattenVA20003016Abborre 19.585.9Lever1.15        0.8     0.78     0.01   9.6               0.02b  0.023           99   
Vänern V Onsö 41682000-09-01Programområde sötvattenVA20003017Abborre 18.672.7Lever1.1        1     1.04     0.03   6.3               0.05   0.031           102   
Vänern V Onsö 41682000-09-01Programområde sötvattenVA20003018Abborre 19.078.7Lever1.3        1     0.94     0.01   6.3               0.02b  0.025           90   
Vänern V Onsö 41682000-09-01Programområde sötvattenVA20003019Abborre 19.583.7Lever1.1        1b    0.46     0.03   5.8               0.04   0.025           87   
Vänern V Onsö 41682000-09-01Programområde sötvattenVA20003020Abborre 19.285.5Lever1.01        1.9     1.41     0.02   8.7               0.04   0.035           115   
Vänern V Onsö 41681999-09-01Programområde sötvattenVA19993L011Abborre 19.072.5Lever1.25        2b    1.39     0.01   8.7               0.02b  0.038           110   
Vänern V Onsö 41681999-09-01Programområde sötvattenVA19993L012Abborre 19.178.8Lever1.4        2b    0.37     0.01   7.4               0.02b  0.072           99   
Vänern V Onsö 41681999-09-01Programområde sötvattenVA19993L013Abborre 20.191.4Lever0.87        2b    0.2     0.02   10.3               0.03   0.04           118   
Vänern V Onsö 41681999-09-01Programområde sötvattenVA19993L014Abborre 20.992.8Lever1.54        2b    1.56     0.02   6.07               0.03   0.04           103   
Vänern V Onsö 41681999-09-01Programområde sötvattenVA19993L015Abborre 18.470.2Lever1.18        2b    0.46     0.01   6               0.02b  0.039           92   
Vänern V Onsö 41681999-09-01Programområde sötvattenVA19993L016Abborre 19.582.1Lever1.03        2b    1.56     0.08   8.9               0.02b  0.058           115   
Vänern V Onsö 41681999-09-01Programområde sötvattenVA19993L017Abborre 18.567.6Lever0.71        2b    1.34     0.01   7.9               0.03   0.049           127   
Vänern V Onsö 41681999-09-01Programområde sötvattenVA19993L018Abborre 19.182.5Lever0.88        2b    0.43     0.01   7               0.03   0.061           111   
Vänern V Onsö 41681999-09-01Programområde sötvattenVA19993L019Abborre 20.494.8Lever1.52        2b    0.79     0.02   8.1               0.02b  0.039           134   
Vänern V Onsö 41681999-09-01Programområde sötvattenVA19993L020Abborre 20.286.6Lever0.94        2b    1.65     0.01   12.3               0.02b  0.039           114   
Vänern V Onsö 41681998-09-01Programområde sötvattenVA19983002Abborre 20.090.5Lever1.3        3.4     1.08     0.03   7.2               0.04   0.059           99   
Vänern V Onsö 41681998-09-01Programområde sötvattenVA19983003Abborre 21.196.3Lever1.01        3.1     1.72     0.03   7.7               0.03   0.06           115   
Vänern V Onsö 41681998-09-01Programområde sötvattenVA19983004Abborre 18.163.1Lever1.18        1.9     1.28     0.02   5.2               0.02   0.047           74   
Vänern V Onsö 41681998-09-01Programområde sötvattenVA19983005Abborre 20.495.7Lever1.61        1.9     1.44     0.01   6.2               0.03   0.041           104   
Vänern V Onsö 41681998-09-01Programområde sötvattenVA19983006Abborre 19.481.6Lever1.34        1.9     0.59     0.02   4.6               0.01   0.04           83   
Vänern V Onsö 41681998-09-01Programområde sötvattenVA19983008Abborre 20.085.7Lever4.43        2.5     0.62     0.015   5.21               0.02   0.034           96.2   
Vänern V Onsö 41681998-09-01Programområde sötvattenVA19983009Abborre 20.7115.3Lever1.61        1.4     1.17     0.03   7               0.03   0.049           107   
Vänern V Onsö 41681998-09-01Programområde sötvattenVA19983011Abborre 18.065.2Lever1.0        3.3     2.22     0.03   7.9               0.03   0.049           109   
Vänern V Onsö 41681998-09-01Programområde sötvattenVA19983013Abborre 19.474.2Lever0.78        2.1     0.93     0.02   7.4               0.04   0.043           113   
Vänern V Onsö 41681998-09-01Programområde sötvattenVA19983014Abborre 19.268.5Lever0.84        2.6     4.76     0.04   14.1               0.05   0.088           115   
Vänern V Onsö 41681997-09-01Programområde sötvattenVA19973003Abborre 20.5103.6Lever1.33              0.65     0.02   7.97               0.017   0.038           103   
Vänern V Onsö 41681997-09-01Programområde sötvattenVA19973005Abborre 20.584.5Lever0.95              2.59     0.02   14               0.01   0.029           128   
Vänern V Onsö 41681997-09-01Programområde sötvattenVA19973006Abborre 19.674.7Lever0.86              2.34     0.03   12.5               0.07   0.034           124   
Vänern V Onsö 41681997-09-01Programområde sötvattenVA19973007Abborre 19.982.9Lever0.86              1     0.05   7.5               0.03   0.033           112   
Vänern V Onsö 41681997-09-01Programområde sötvattenVA19973008Abborre 18.666.7Lever0.73              1.37     0.05   9.8               0.03   0.067           111   
Vänern V Onsö 41681997-09-01Programområde sötvattenVA19973009Abborre 20.589.3Lever1.12              1.67     0.03   9.8               0.02   0.031           108   
Vänern V Onsö 41681997-09-01Programområde sötvattenVA19973012Abborre 20.991.7Lever0.94              1.89     0.03   16.9               0.03   0.029           124   
Vänern V Onsö 41681997-09-01Programområde sötvattenVA19973014Abborre 19.178.1Lever1.11              0.39     0.02   7.1                   0.021           96   
Vänern V Onsö 41681997-09-01Programområde sötvattenVA19973016Abborre 20.8101.3Lever1.22              1.55     0.04   10.5               0.02   0.021           104   
Vänern V Onsö 41681997-09-01Programområde sötvattenVA19971046Abborre 20.075.1Lever0.8              1.62     0.02   13.7               0.01   0.019           149   
1234