IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4167) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvattenVA20011001Abborre 18.264.7Lever0.8        3.3     1.25     0.02   11.8               0.015   0.038           131   
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvattenVA20011002Abborre 18.869.8Lever1.16        2b    1.68     0.015   7.35               0.015b  0.026           116   
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvattenVA20011003Abborre 19.885.0Lever1.41        2b    1.67     0.013   8.2               0.015b  0.019           99   
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvattenVA20011004Abborre 19.282.0Lever1.49        2b    1.69     0.018   8.16               0.029   0.03           118   
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvattenVA20011005Abborre 19.491.0Lever1.09        2b    0.7     0.012   8.19               0.015b  0.022           114   
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvattenVA20011006Abborre 17.658.6Lever0.81        2b    1.31     0.029   9.88               0.028   0.02           142   
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvattenVA20011007Abborre 18.471.2Lever1.02        2b    0.58     0.02   10.4               0.016   0.025           117   
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvattenVA20011008Abborre 18.061.6Lever0.84        2b    1.16     0.019   8.79               0.02   0.023           116   
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvattenVA20011009Abborre 18.670.7Lever0.78        2b    2.28     0.021   12.6               0.015b  0.031           132   
Vänern SO Åsundaön 41672001-09-01Programområde sötvattenVA20011010Abborre 19.584.4Lever0.77        2b    1.35     0.043   9.53               0.021   0.03           130   
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvattenVA20001001Abborre 19.882.8Lever1.2        1.1     2.3     0.31   6.6               0.05   0.036           93   
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvattenVA20001002Abborre 19.171.8Lever0.88        1b    1.97     0.02   8.3               0.02   0.043           113   
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvattenVA20001003Abborre 19.170.2Lever0.7        1b    1.77     0.03   10.8               0.02   0.034           113   
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvattenVA20001004Abborre 18.5562.2Lever0.68        1.2     2.72     0.06   9.3               0.05   0.054           125   
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvattenVA20001005Abborre 18.666.6Lever0.93        1b    1.09     0.01   8.6               0.03   0.028           108   
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvattenVA20001006Abborre 19.576.3Lever0.79        1.1     1.89     0.05   11.3               0.05   0.027           128   
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvattenVA20001007Abborre 20.395.6Lever1.12        1b    1.48     0.03   8               0.03   0.027           116   
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvattenVA20001008Abborre 19.476.8Lever1.25        1.3     0.93     0.01   5.4               0.03   0.023           107   
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvattenVA20001009Abborre 19.990.5Lever1.34        1     1.95     0.11   8               0.04   0.03           103   
Vänern SO Åsundaön 41672000-09-01Programområde sötvattenVA20001010Abborre 18.063.4Lever0.8        1.7     1.61     0.02   6.4               0.06   0.075           129   
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvattenVA19981004Abborre 18.066.2Lever1.13        1.9     0.97     0.01   6.1               0.04   0.084           98   
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvattenVA19981005Abborre 17.455.8Lever0.69        3.8     2.03     0.01   8.1               0.02   0.06           123   
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvattenVA19981006Abborre 17.050.5Lever0.46        3.6     2.85     0.03   11.3               0.01   0.051           139   
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvattenVA19981007Abborre 17.554.6Lever0.79        2.8     1.29     0.01   6.7               0.04   0.041           109   
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvattenVA19981008Abborre 21.097.2Lever1.26        2.2     0.84     0.01   6.9               0.02   0.042           105   
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvattenVA19981009Abborre 20.6117.4Lever2.15        2.3     0.57     0.01   5.2               0.02   0.042           90   
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvattenVA19981010Abborre 21.099.1Lever0.99        2.7     0.78     0.02   8.8               0.01   0.063           126   
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvattenVA19981011Abborre 20.5101.9Lever2.21        2.8     0.78     0.007   7.79               0.01   0.037           113   
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvattenVA19981012Abborre 20.081.9Lever1.06        2.8     1.01     0.01   9.3               0.01   0.048           128   
Vänern SO Åsundaön 41671998-09-01Programområde sötvattenVA19981013Abborre 21.2109.4Lever1.83        3.7     1.14     0.01   6.4               0.01   0.045           108   
Vänern SO Åsundaön 41671997-09-01Programområde sötvattenVA19971003Abborre 21.488.7Lever1.37              1.78     0.03   6.86               0.006   0.033           118   
Vänern SO Åsundaön 41671997-09-01Programområde sötvattenVA19971005Abborre 19.059.7Lever0.61              4.44     0.05   13.6               0.05   0.039           136   
Vänern SO Åsundaön 41671997-09-01Programområde sötvattenVA19971006Abborre 19.167.4Lever1.19              1.34     0.03   5.1               0.01   0.039           68   
Vänern SO Åsundaön 41671997-09-01Programområde sötvattenVA19971009Abborre 19.566.5Lever0.73              2.16     0.02   8.9               0.01   0.031           118   
Vänern SO Åsundaön 41671997-09-01Programområde sötvattenVA19971020Abborre 20.688.3Lever0.76              1.77     0.02   14.1               0.03   0.038           126   
Vänern SO Åsundaön 41671997-09-01Programområde sötvattenVA19971035Abborre 18.147.1Lever0.4              4.05     0.04   10.8               0.02   0.121           108   
Vänern SO Åsundaön 41671997-09-01Programområde sötvattenVA19971036Abborre 19.061.1Lever0.54              4.36     0.04   12.2               0.03   0.035           123   
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvattenVA19961004Abborre 18.092.4Lever1.24              0.377     0.012   5.73               0.028   0.033           77.9   
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvattenVA19961005Abborre 16.857.4Lever1.26              0.377     0.011   4.45               0.021   0.029           57.4   
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvattenVA19961006Abborre 17.462.0Lever0.74              0.943     0.019   8.3               0.048   0.053           92.5   
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvattenVA19961008Abborre 16.658.5Lever1.32              0.371     0.012   4.39               0.015   0.028           54.7   
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvattenVA19961023Abborre 17.261.9Lever0.93              1.28     0.017   6.02               0.027   0.027           99.2   
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvattenVA19961030Abborre 20.097.0Lever2.1              0.904     0.008   4.55               0.019   0.014           77.1   
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvattenVA19961031Abborre 20.291.2Lever2.0              1.24     0.02   3.61               0.031   0.025           54.5   
Vänern SO Åsundaön 41671996-09-01Programområde sötvattenVA19961045Abborre 20.4108.3Lever1.66              0.872     0.013   7.52               0.017   0.15           79.5   
Vänern SO Åsundaön 41672003-09-01Programområde sötvattenVAN03001Abborre 18.268.8Lever0.55              2.58     0.071   7.65               0.046   0.031           105   
Vänern SO Åsundaön 41672003-09-01Programområde sötvattenVAN03002Abborre 18.360.8Lever0.73              2.28     0.023   8.79               0.029   0.046           120   
Vänern SO Åsundaön 41672003-09-01Programområde sötvattenVAN03003Abborre 20.290.8Lever0.81              2.75     0.042   11.6               0.052   0.02b          147   
Vänern SO Åsundaön 41672003-09-01Programområde sötvattenVAN03004Abborre 18.365.7Lever1.57              0.824     0.032   4.91               0.014   0.033           71.2   
Vänern SO Åsundaön 41672003-09-01Programområde sötvattenVAN03005Abborre 20.899.5Lever1.35              1.22     0.026   8.08               0.014   0.034           109   
123