IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(6) Station:(6718) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Krankesjön 67181999-10-13Programområde sötvattenP1999/03038Mört 16.344.5Lever 22.9   7.1   0.19     0.11     0.18   15.4               0.06   0.099           668   
Krankesjön 67181999-10-13Programområde sötvattenP1999/03039Mört 17.855.1Lever 20.2   15   0.33     0.028     0.2   20.6               0.07   0.152           238   
Krankesjön 67181999-10-13Programområde sötvattenP1999/03040Mört 18.465.3Lever 26.4   1.1   0.43     0.019     0.22   23.5               0.03b  0.037           191   
Krankesjön 67181999-10-13Programområde sötvattenP1999/03041Mört 16.043.4Lever 21.4   1.7b  0.35     0.033     0.21   15.8               0.15   0.053           306   
Krankesjön 67181999-10-13Programområde sötvattenP1999/03042Mört 16.141.4Lever 21.4   1.8b  0.72     0.028     0.23   9.03               0.21   0.218           441   
Krankesjön 67181999-10-13Programområde sötvattenP1999/03043Mört 17.357.0Lever 23.1   1   0.17     0.027     0.18   6.42               0.04   0.035           309   
Krankesjön 67181999-10-13Programområde sötvattenP1999/03044Mört 16.955.3Lever 20.8   1.4b  0.28     0.016     0.15   32.9               0.04   0.035           230   
Krankesjön 67181999-10-13Programområde sötvattenP1999/03045Mört 17.760.8Lever 22.4   5.8   0.36     0.024     0.18   16.8               0.05   0.088           193   
Krankesjön 67181999-10-13Programområde sötvattenP1999/03046Mört 17.860.2Lever 23.5   1.5b  0.16     0.022     0.3   31.6               0.05   0.067           253   
Krankesjön 67181999-10-13Programområde sötvattenP1999/03047Mört 15.939.2Lever 21.7   2b  0.31     0.087     0.17   9.06               0.06   0.028           484   
Krankesjön 67182002-09-02Programområde sötvattenP2002/03855Mört314.632.03Lever 19   2.7   0.15     0.03b    0.15b  21.6               0.08b  0.035           237   
Krankesjön 67182002-09-02Programområde sötvattenP2002/03856Mört417.562.23Lever 23.7   1.2   0.21     0.028     0.16   10.2               0.05b  0.337           145   
Krankesjön 67182002-09-02Programområde sötvattenP2002/03857Mört519.486.66Lever 22   0.6   0.26     0.02b    0.11b  11.7               0.06b  0.039           212   
Krankesjön 67182002-09-02Programområde sötvattenP2002/03858Mört418.569.24Lever 27.9   1.5   0.46     0.041     0.26   13               0.11   0.183           186   
Krankesjön 67182002-09-02Programområde sötvattenP2002/03859Mört519.769.72Lever 24.1   1.6   0.11     0.023     0.15   13.5               0.05b  0.097           121   
Krankesjön 67182002-09-02Programområde sötvattenP2002/03860Mört315.642.45Lever 20.2   0.4   0.19     0.05     0.12b  13.3               0.17   0.04           112   
Krankesjön 67182002-09-02Programområde sötvattenP2002/03861Mört416.652.34Lever 23.2   0.6   0.19     0.03     0.11b  36.3               0.06b  0.072           227   
Krankesjön 67182002-09-02Programområde sötvattenP2002/03862Mört316.247.13Lever 22.2   0.6   0.44     0.053     0.19   23.4               0.06   0.07           173   
Krankesjön 67182002-09-02Programområde sötvattenP2002/03863Mört315.844.74Lever 20.3   2.4   0.24     0.02b    0.12   19.2               0.06b  0.021b          222   
Krankesjön 67182002-09-02Programområde sötvattenP2002/03864Mört417.758.9Lever 23.9   4.8   0.3     0.039     0.1b  22               0.05b  0.034           192   
Krankesjön 67182005-01-29Programområde sötvattenP2004/08453Mört516.747.98Lever 22.7 0.05 1.5b  0.265     0.028     0.048   13.7               0.08   0.019       0.06b  815   
Krankesjön 67182005-01-29Programområde sötvattenP2004/08454Mört719.677.65Lever 20.8 0.046 1.2b  0.323     0.019     0.017b  20.5               0.04   0.012b      0.04   143   
Krankesjön 67182005-01-29Programområde sötvattenP2004/08455Mört517.857.09Lever 20 0.321 1.4b  0.348     0.052     0.02b  70.2               0.04b  0.022       0.05   155   
Krankesjön 67182005-01-29Programområde sötvattenP2004/08456Mört416.349.83Lever 20.2 0.107 1.9b  0.248     0.005     0.028b  42.1               0.05b  0.032       0.06   183   
Krankesjön 67182005-01-29Programområde sötvattenP2004/08457Mört518.265.56Lever 22.4 0.162 1.2b  0.137     0.007     0.017b  26.2               0.03b  0.014       0.04   107   
Krankesjön 67182005-01-29Programområde sötvattenP2004/08458Mört416.246.93Lever 21.4 0.02 2.2b  0.329     0.015     0.033b  9.46               0.06b  0.022b      0.07b  108   
Krankesjön 67182005-01-30Programområde sötvattenP2004/08459Mört618.675.84Lever 17.4 0.018 1.2b  0.293     0.064     0.017b  10.3               0.04   0.098       0.06   184   
Krankesjön 67182005-01-30Programområde sötvattenP2004/08460Mört416.042.33Lever 21 0.058 1.8b  0.233     0.019     0.027b  17.4               0.1   0.018b      0.07   155   
Krankesjön 67182005-01-30Programområde sötvattenP2004/08461Mört518.470.01Lever 20.1 0.035 1.1b  0.204     0.008     0.017b  19               0.05   0.019       0.06   164   
Krankesjön 67182005-01-30Programområde sötvattenP2004/08462Mört517.364.64Lever 22.4 0.056 1.2b  0.317     0.023     0.018   14.5               0.04   0.019       0.04b  197   
Krankesjön 67182006-08-23Programområde sötvattenP2006/02014Mört516.852.3Lever 18.7 1.38 2.4   0.78     0.047     0.02   247               0.071   0.029           340   
Krankesjön 67182006-08-23Programområde sötvattenP2006/02015Mört415.337.9Lever 19.4 0.183 2.5   0.39     0.017     0.024   28.1               0.105   0.083           220   
Krankesjön 67182006-08-23Programområde sötvattenP2006/02016Mört616.752.1Lever 28.8 0.0266 2   0.4     0.03     0.055   15.3               0.033   0.083           158   
Krankesjön 67182006-08-23Programområde sötvattenP2006/02017Mört416.445.8Lever 23.4 0.084 2.1   0.48     0.032     0.02   27.1               0.033   0.106           174   
Krankesjön 67182006-08-23Programområde sötvattenP2006/02018Mört315.938.3Lever 26.2 0.122 2.3b  0.63     0.07     0.019   31.4               0.035   0.063           298   
Krankesjön 67182006-08-23Programområde sötvattenP2006/02019Mört316.446.6Lever 25.3 0.215 2.1b  0.44     0.022     0.014b  67.3               0.031   0.082           208   
Krankesjön 67182006-08-23Programområde sötvattenP2006/02020Mört416.048.5Lever 21.9 0.0945 1.5b  0.24     0.015     0.015   36.5               0.033   0.151           199   
Krankesjön 67182006-08-23Programområde sötvattenP2006/02021Mört315.839.7Lever 21 0.16 3.2b  0.38     0.03     0.072   41               0.026   0.096           232   
Krankesjön 67182006-08-23Programområde sötvattenP2006/02022Mört516.851.6Lever 22 0.0952 1.6b  0.53     0.019     0.028   28.3               0.028   0.073           253   
Krankesjön 67182006-08-23Programområde sötvattenP2006/02023Mört516.759.9Lever 23.3 0.332 1.6b  0.35     0.011     0.02   83.1               0.034   0.054           182