IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(5) Station:(6155) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Bolmen 61551997-04-14Programområde sötvattenP1997/01718Gädda665.01585.0Lever 19.3             0.32     0.24   10               0.05   0.06           180   
Bolmen 61551997-04-14Programområde sötvattenP1997/01719Gädda762.01441.0Lever 25.1             1.2     0.37   14               0.06   0.06           280   
Bolmen 61551998-01-26Programområde sötvattenP1998/01001Gädda553.51033.0Lever 27.5             0.06     0.4   6               0.05   0.04           62   
Bolmen 61551998-01-26Programområde sötvattenP1998/01002Gädda758.01367.0Lever 27             0.14     0.31   4               0.04   0.08           130   
Bolmen 61551998-01-26Programområde sötvattenP1998/01003Gädda855.01298.0Lever 24.8             0.17     0.17   3               0.03   0.04           76   
Bolmen 61551998-01-26Programområde sötvattenP1998/01004Gädda858.01404.0Lever 20.8             0.04     0.23   4               0.03   0.03           47   
Bolmen 61551998-01-26Programområde sötvattenP1998/01005Gädda652.0995.0Lever 27             0.07     0.16   5               0.02   0.03           35   
Bolmen 61551998-01-26Programområde sötvattenP1998/01006Gädda758.01314.0Lever 23.9             0.1     0.23   2               0.09   0.04           37   
Bolmen 61551998-01-26Programområde sötvattenP1998/01007Gädda1053.51001.0Lever 30.2             0.34     0.25   6               0.05   0.12           78   
Bolmen 61551998-01-26Programområde sötvattenP1998/01008Gädda958.51522.0Lever 24.9             0.05     0.28   5               0.05   0.03           34   
Bolmen 61551998-01-26Programområde sötvattenP1998/01009Gädda955.01114.0Lever 28.2             0.14     0.32   4               0.07   0.07           64   
Bolmen 61551998-01-26Programområde sötvattenP1998/01010Gädda752.01150.0Lever 24.3             0.09     0.26   6               0.11   0.05           35   
Bolmen 61551999-05-14Programområde sötvattenP1999/01015Gädda853.0973.0Lever 24             0.84     0.3   13               0.05   0.09           190   
Bolmen 61551999-05-14Programområde sötvattenP1999/01016Gädda1158.01180.0Lever 26.8             0.52     0.23   10               0.08   0.05           120   
Bolmen 61551999-05-14Programområde sötvattenP1999/01017Gädda950.0639.0Lever 22.1             1.6     0.3   4               0.1   0.15           130   
Bolmen 61551999-05-14Programområde sötvattenP1999/01018Gädda954.01094.0Lever 26.7             0.37     0.24   4               0.09   0.05           120   
Bolmen 61551999-05-14Programområde sötvattenP1999/01019Gädda7 1141.0Lever 27.9             0.3     0.2   13               0.04   0.1           260   
Bolmen 61551999-05-14Programområde sötvattenP1999/01020Gädda756.01056.0Lever 28.8             0.39     0.19   6               0.05   0.07           110   
Bolmen 61551999-05-14Programområde sötvattenP1999/01021Gädda755.5936.0Lever 25.6             0.63     0.23   8               0.14   0.05           220   
Bolmen 61551999-05-14Programområde sötvattenP1999/01022Gädda855.51160.0Lever 30.6             0.32     0.28   4               0.08   0.05           85   
Bolmen 61551999-05-14Programområde sötvattenP1999/01023Gädda751.0993.0Lever 24.7             0.36     0.19   12               0.04   0.03           130   
Bolmen 61551999-05-14Programområde sötvattenP1999/01024Gädda857.01184.0Lever 33.4             0.22     0.2   4               0.03   0.06           100   
Bolmen 61551997-04-14Programområde sötvattenP1997/01716Gädda555.51008.0Lever 26.7             0.74     0.33   8               0.15   0.11           220   
Bolmen 61551997-04-14Programområde sötvattenP1997/01717Gädda654.0977.0Lever 18.7             0.31     0.14   10               0.13   0.06           220   
Bolmen 61551996-07-04Programområde sötvattenP1996/01733Gädda347.5591.0Lever 26.7             0.25     0.3   7               0.29   0.04           150   
Bolmen 61551996-07-04Programområde sötvattenP1996/01734Gädda446.5616.0Lever 29.2             0.3     0.26   12               0.31   0.03           96   
Bolmen 61551996-07-04Programområde sötvattenP1996/01735Gädda445.5630.0Lever 31.2             0.12     0.19   6               0.17   0.03           56   
Bolmen 61551996-07-04Programområde sötvattenP1996/01736Gädda551.5860.0Lever 33.2             0.28     0.31   8               0.13   0.03           110   
Bolmen 61551996-07-04Programområde sötvattenP1996/01737Gädda449.0750.0Lever 31.7             0.15     0.21   7               0.19   0.04           88   
Bolmen 61551996-07-04Programområde sötvattenP1996/01738Gädda453.0913.0Lever 25.4             0.39     0.26   8               0.22   0.04           180   
Bolmen 61551996-07-04Programområde sötvattenP1996/01739Gädda554.5989.0Lever 30.6             0.19     0.14   3               0.15   0.02           86   
Bolmen 61551996-07-04Programområde sötvattenP1996/01740Gädda658.01194.0Lever 23.2             0.24     0.21   6               0.2   0.05           120   
Bolmen 61551996-07-04Programområde sötvattenP1996/01741Gädda558.01230.0Lever 24.6             0.38     0.2   9               0.21   0.04           130   
Bolmen 61551996-07-04Programområde sötvattenP1996/01742Gädda656.51123.0Lever 32.5             0.21     0.17   4               0.13   0.02           83   
Bolmen 61551997-04-14Programområde sötvattenP1997/01710Gädda449.5656.0Lever 23.3             1.6     0.13   11               0.14   0.14           390   
Bolmen 61551997-04-14Programområde sötvattenP1997/01711Gädda553.0928.0Lever 27.4             0.22     0.24   7               0.05   0.09           160   
Bolmen 61551997-04-14Programområde sötvattenP1997/01712Gädda553.0997.0Lever 31.3             0.15     0.16   3               0.04   0.06           120   
Bolmen 61551997-04-14Programområde sötvattenP1997/01713Gädda660.01561.0Lever 29.1             0.22     0.23   6               0.05   0.05           99   
Bolmen 61551997-04-14Programområde sötvattenP1997/01714Gädda663.51437.0Lever 22.7             0.78     0.21   19               0.06   0.04           150   
Bolmen 61551997-04-14Programområde sötvattenP1997/01715Gädda550.5862.0Lever 26             1.4     0.19   20               0.09   0.11           290   
Bolmen 61552000-04-19Programområde sötvattenP2000/01439Gädda764.01523.0Lever 22.6   4.6   0.3     0.665     0.26   11.9               0.11   0.035           203   
Bolmen 61552000-04-19Programområde sötvattenP2000/01440Gädda762.01483.0Lever 28.4   3.7   0.25     0.698     0.21   39.1               0.06   0.041           255   
Bolmen 61552000-04-19Programområde sötvattenP2000/01441Gädda662.01510.0Lever 34.6   5.7   0.09     0.103     0.17   5.49               0.03b  0.011b          99.6   
Bolmen 61552000-04-19Programområde sötvattenP2000/01442Gädda455.01205.0Lever 30.3   1.4   0.2     0.473     0.08   5.61               0.07   0.027           199   
Bolmen 61552000-04-19Programområde sötvattenP2000/01443Gädda553.01086.0Lever 41.6   0.9b  0.08     0.162     0.1   17.9               0.03b  0.009b          131   
Bolmen 61552000-04-19Programområde sötvattenP2000/01444Gädda659.01533.0Lever 49.4   3.1   0.13     0.195     0.09   7.53               0.03b  0.015           210   
Bolmen 61552000-04-19Programområde sötvattenP2000/01445Gädda548.01710.0Lever 28.5   1b  0.18     0.253     0.1   31.9               0.04   0.024           179   
Bolmen 61552000-04-19Programområde sötvattenP2000/01446Gädda653.0930.0Lever 26.7   1.3   0.14     0.407     0.13   8.2               0.04   0.026           249   
Bolmen 61552000-04-19Programområde sötvattenP2000/01447Gädda351.5939.0Lever 37.1   1.3   0.14     0.156     0.11   9.18               0.03b  0.01b          104   
Bolmen 61552000-04-19Programområde sötvattenP2000/01448Gädda857.51365.0Lever 29.9   3.9   0.12     0.452     0.1   13.7               0.03b  0.023           413   
1234