IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(5) Station:(5093) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Munksjön 50932007-10-01Programområde sötvatten405_7044759Gädda   Lever 20.6   10b        0.012b    0.89   13               0.14   0.05b          270   
Munksjön 50932007-10-01Programområde sötvatten405_7044760Gädda   Lever 19.5   10b        0.01     1.5   4.1               0.05b  0.05b          190   
Munksjön 50932007-10-01Programområde sötvatten405_7044761Gädda   Lever 20.2   10b        0.06     1.5   7.5               0.05b  0.1           500   
Munksjön 50932007-10-01Programområde sötvatten405_7044762Gädda   Lever 20.3   10b        0.026     1.8   5.9               0.087   0.05b          340   
Munksjön 50932007-10-01Programområde sötvatten405_7044763Gädda   Lever 20.4   10b        0.011     1.2   12               0.05b  0.05b          390