IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(5) Station:(4822) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Bolmen 48222008-04-14Programområde sötvattenC2008/00037Gädda761.51376.0Lever 31.7 0.151 2         0.343     0.018   9.83               0.08b  0.008b          93.2   
Bolmen 48222008-04-14Programområde sötvattenC2008/00038Gädda755.51049.0Lever 23.8 0.307 3.3         1.48     0.026   19.5               0.07b  0.007b          210   
Bolmen 48222008-04-14Programområde sötvattenC2008/00039Gädda764.01393.0Lever 25.5 0.06 3.9         0.922     0.025   8.02               0.08b  0.009           296   
Bolmen 48222008-04-14Programområde sötvattenC2008/00040Gädda556.01086.0Lever 27.6 0.192 2.2         0.361     0.016   10.7               0.08b  0.011           302   
Bolmen 48222008-04-14Programområde sötvattenC2008/00041Gädda657.01074.0Lever 34.4 0.117 2.2         0.167     0.014b  5.94               0.07b  0.01           120   
Bolmen 48222008-04-14Programområde sötvattenC2008/00042Gädda656.01035.0Lever 35.1 0.0792 1.6b        0.126     0.028   5.85               0.08b  0.008b          95.5   
Bolmen 48222008-04-14Programområde sötvattenC2008/00043Gädda758.01160.0Lever 26.2 0.127 2.4         0.523     0.02   9.57               0.08b  0.008b          124   
Bolmen 48222008-04-14Programområde sötvattenC2008/00044Gädda658.01217.0Lever 30.7 0.144 1.6b        0.366     0.016b  6.3               0.08b  0.008b          107   
Bolmen 48222008-04-14Programområde sötvattenC2008/00045Gädda658.01001.0Lever 28.7 0.132 2.6         0.269     0.019   6.46               0.08b  0.008b          92.5   
Bolmen 48222008-04-14Programområde sötvattenC2008/00046Gädda656.51196.0Lever 23.7 0.0183 1.8         0.598     0.017   6.12               0.09b  0.009b          241   
Bolmen 48222009-04-20Programområde sötvattenC2009/00051Gädda463.01387.0Lever 20 0.382 3.9         1.15     0.031   27.2               0.11b  0.011b          176   
Bolmen 48222009-04-20Programområde sötvattenC2009/00052Gädda556.01186.0Lever 24.4 0.173 1.6         0.264     0.015b  9.65               0.08b  0.02           266   
Bolmen 48222009-04-20Programområde sötvattenC2009/00053Gädda558.01285.0Lever 20.8 0.0708 2.9         0.556     0.022b  7.52               0.11b  0.011b          135   
Bolmen 48222009-04-20Programområde sötvattenC2009/00054Gädda858.01295.0Lever 21.9 0.109 2.4         0.442     0.013   8.71               0.07b  0.007           197   
Bolmen 48222009-04-20Programområde sötvattenC2009/00055Gädda456.01170.0Lever 20.3 0.105 2.2         0.346     0.022b  9.12               0.11b  0.057           222   
Bolmen 48222009-04-20Programområde sötvattenC2009/00056Gädda553.0869.0Lever 21.7 0.296 3.7         0.705     0.025   25.6               0.08b  0.018           464   
Bolmen 48222009-04-20Programområde sötvattenC2009/00057Gädda555.01178.0Lever 24.1 0.154 2.3         0.445     0.019b  14.3               0.1b  0.013           413   
Bolmen 48222009-04-20Programområde sötvattenC2009/00058Gädda455.01080.0Lever 22.9 0.0373 1.7b        0.177     0.017b  5.16               0.09b  0.013           105   
Bolmen 48222009-04-20Programområde sötvattenC2009/00059Gädda559.01205.0Lever 21.7 0.258 2.4         0.605     0.023b  12.6               0.12b  0.015           138   
Bolmen 48222009-04-20Programområde sötvattenC2009/00060Gädda655.01152.0Lever 31.4 0.0944 1.9b        0.149     0.019b  6.67               0.1b  0.01b          97.6