IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(7) Station:(4207) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Söderhavet 42071992-10-18Örebro länTm0001Abborre 16.060.0Lever0.611 1.10      0.79     1.93     0.875b  9.1               0.53b  0.25b          88.6   
Söderhavet 42071997-10-08Örebro länTm0004Abborre 21.089.0Lever0.925          0.072     0.83 0.531   0.355   2.94               0.0909   0.0298b          28.3 
Söderhavet 42071997-10-08Örebro länTm0005Abborre 21.094.0Lever0.772          0.056     1.51 0.922   0.349   3.88               0.075   0.0263b          30.2 
Söderhavet 42071997-10-08Örebro länTm0006Abborre 22.0129.0Lever1.209          0.04b    0.803 0.603   0.369   2.75               0.078b  0.0293b          24.9 
Söderhavet 42072003-01-01Örebro länTm0010Abborre 17.061.0Lever0.57          0.123     1.79 0.416   0.01b  3.18               0.106   0.02b          26.5 
Söderhavet 42072003-01-01Örebro länTm0011Abborre 19.084.0Lever0.561          0.154     1.26 0.417   0.01b  4.59               0.056   0.01b          29.6 
Söderhavet 42072003-01-01Örebro länTm0012Abborre 24.0196.0Lever2.6          0.255     0.86 0.17   0.01b  3.2               0.029   0.02b          27.3 
Söderhavet 42072003-01-01Örebro länTm0013Abborre 17.061.0Muskel           0.211     0.002b0.005   0.01b  0.132               0.02b  0.02b          4.29 
Söderhavet 42072003-01-01Örebro länTm0014Abborre 19.084.0Muskel           0.139     0.002b0.004   0.01b  0.21               0.016   0.296           6.89 
Söderhavet 42072003-01-01Örebro länTm0015Abborre 24.0196.0Muskel           0.158     0.002b0.002b  0.01b  0.132               0.02b  0.02b          5.35 
Söderhavet 42071997-10-08Örebro länTm0007Abborre 21.089.0Muskel           0.04b    0.0158 0.0156   0.694   1.05               0.077b  0.0289b          6.76 
Söderhavet 42071997-10-08Örebro länTm0008Abborre 21.094.0Muskel           0.04b    0.0094 0.0148   0.437   0.485               0.081b  0.0302b          6.21 
Söderhavet 42071997-10-08Örebro länTm0009Abborre 22.0129.0Muskel           0.04b    0.0133 0.0192   0.435   0.502               0.0746b  0.028b          7.02