IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(4) Station:(3746) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Stora Karlsö 37461996-05-15Programområde havC1996/07001Sillgrissla 8.32107.59Ägg  11.90                  0.35   3               0.31   0.1           77   
Stora Karlsö 37461996-05-15Programområde havC1996/07002Sillgrissla 8.44112.63Ägg  13.90                  0.34   3               0.28   0.06           69   
Stora Karlsö 37461996-05-15Programområde havC1996/07003Sillgrissla 8.39114.09Ägg  12.30                  0.34   2               0.29   0.07           69   
Stora Karlsö 37461996-05-15Programområde havC1996/07004Sillgrissla 8.82117.57Ägg  11.50                  0.4   3               0.33   0.07           65   
Stora Karlsö 37461996-05-15Programområde havC1996/07005Sillgrissla 8.35120.49Ägg  11.60                  0.33   3               0.28   0.07           68   
Stora Karlsö 37461996-05-15Programområde havC1996/07006Sillgrissla 8.25121.89Ägg  11.50                  0.38   3               0.26   0.08           60   
Stora Karlsö 37461996-05-15Programområde havC1996/07007Sillgrissla 8.44111.74Ägg  12.10            0.01     0.35   3               0.27   0.07           73   
Stora Karlsö 37461996-05-15Programområde havC1996/07008Sillgrissla 8.44114.96Ägg  11.30                  0.32   3               0.31   0.07           60   
Stora Karlsö 37461996-05-15Programområde havC1996/07009Sillgrissla 9.64135.17Ägg  11.60            0.01     0.35   4               0.3   0.1           69   
Stora Karlsö 37461996-05-15Programområde havC1996/07010Sillgrissla 8.92109.47Ägg  11.60                  0.3   3               0.3   0.07           68   
Stora Karlsö 37461997-05-17Programområde havC1997/07012Sillgrissla 7.91101.07Ägg  13.72                  0.35   3               0.06   0.06           44   
Stora Karlsö 37461997-05-17Programområde havC1997/07013Sillgrissla 8.74114.96Ägg  11.51                  0.26   3               0.1   0.04           47   
Stora Karlsö 37461997-05-17Programområde havC1997/07014Sillgrissla 8.39116.97Ägg  11.84                  0.46   3               0.05   0.05           42   
Stora Karlsö 37461997-05-17Programområde havC1997/07015Sillgrissla 8.16103.85Ägg  12.82                  0.36   3               0.07   0.14           46   
Stora Karlsö 37461997-05-17Programområde havC1997/07016Sillgrissla 8.03108.43Ägg  12.03                  0.29   3               0.05   0.04           48   
Stora Karlsö 37461997-05-17Programområde havC1997/07017Sillgrissla 8.19107.71Ägg  12.82                  0.5   2               0.07   0.06           39   
Stora Karlsö 37461997-05-17Programområde havC1997/07018Sillgrissla 8.39111.58Ägg  12.49                  0.35   3               0.08   0.05           52   
Stora Karlsö 37461997-05-17Programområde havC1997/07019Sillgrissla 8.04100.36Ägg  12.07                  0.34   3               0.08   0.03           44   
Stora Karlsö 37461997-05-17Programområde havC1997/07020Sillgrissla 8.57109.77Ägg  13.71                  0.4   3               0.05   0.2           45   
Stora Karlsö 37461997-05-17Programområde havC1997/07021Sillgrissla 8.46117.93Ägg  9.15                  0.38   3               0.07   0.05           42   
Stora Karlsö 37461998-05-10Programområde havC1998/07013Sillgrissla 8.58120.19Ägg  11.29            0.01     0.18   3               0.06   0.06           41   
Stora Karlsö 37461998-05-10Programområde havC1998/07014Sillgrissla 8.83127.38Ägg  10.10            0.01     0.28   3               0.1   0.09           58   
Stora Karlsö 37461998-05-10Programområde havC1998/07015Sillgrissla 8.46117.7Ägg  10.68            0.04     0.27   3               0.08   0.22           43   
Stora Karlsö 37461998-05-10Programområde havC1998/07016Sillgrissla 8.2110.51Ägg  11.15            0.02     0.17   3               0.04   0.03           36   
Stora Karlsö 37461998-05-10Programområde havC1998/07017Sillgrissla 8.24108.48Ägg  11.50                  0.18   4               0.06   0.02           37   
Stora Karlsö 37461998-05-10Programområde havC1998/07018Sillgrissla 8.85112.69Ägg  10.48            0.01     0.19   3               0.06   0.05           42   
Stora Karlsö 37461998-05-10Programområde havC1998/07019Sillgrissla 8.24109.41Ägg  12.19            0.02     0.25   4               0.06   0.13           44   
Stora Karlsö 37461998-05-10Programområde havC1998/07020Sillgrissla 7.88108.9Ägg  11.32            0.01     0.22   4               0.05   0.03           50   
Stora Karlsö 37461998-05-10Programområde havC1998/07021Sillgrissla 8.57103.4Ägg  10.38            0.02     0.21   3               0.09   0.1           60   
Stora Karlsö 37461998-05-10Programområde havC1998/07022Sillgrissla 8.05113.1Ägg  10.80            0.01     0.22   4               0.08   0.04           45   
Stora Karlsö 37461999-05-06Programområde havC1999/07011Sillgrissla 8.4395.43Ägg  13.86            0.004     0.2   3               0.07   0.05           69   
Stora Karlsö 37461999-05-06Programområde havC1999/07012Sillgrissla 8.19112.39Ägg  13.71            0.007     0.23   3               0.06   0.06           31   
Stora Karlsö 37461999-05-06Programområde havC1999/07013Sillgrissla 8.55108.16Ägg  16.00            0.007     0.18   3               0.05   0.05           43   
Stora Karlsö 37461999-05-06Programområde havC1999/07015Sillgrissla 8.11110.56Ägg  10.24            0.006     0.19   4               0.08   0.05           67   
Stora Karlsö 37461999-05-06Programområde havC1999/07016Sillgrissla 8.097.17Ägg  13.84            0.007     0.2   3               0.07   0.08           39   
Stora Karlsö 37461999-05-06Programområde havC1999/07017Sillgrissla 8.84119.01Ägg  12.97            0.004     0.19   3               0.05   0.03           53   
Stora Karlsö 37461999-05-06Programområde havC1999/07018Sillgrissla 8.79110.83Ägg  11.73            0.008     0.21   3               0.05   0.06           54   
Stora Karlsö 37461999-05-06Programområde havC1999/07019Sillgrissla 8.08105.6Ägg  13.23            0.007     0.21   4               0.07   0.05           41   
Stora Karlsö 37461999-05-06Programområde havC1999/07020Sillgrissla 8.34106.22Ägg  12.88            0.006     0.22   3               0.08   0.08           38   
Stora Karlsö 37461999-05-06Programområde havC1999/07021Sillgrissla 8.39116.66Ägg  11.93            0.009     0.35   4               0.09   0.05           59   
Stora Karlsö 37462000-05-15Programområde havC2000/07011Sillgrissla 8.58101.85Ägg  10.67            0.001     0.32   2               0.06   0.06           58   
Stora Karlsö 37462000-05-15Programområde havC2000/07012Sillgrissla 8.0195.63Ägg  11.60            0.001     0.31   3               0.05   0.03           31   
Stora Karlsö 37462000-05-15Programområde havC2000/07013Sillgrissla 8.07101.55Ägg  13.70            0.002     0.21   3               0.03   0.03           28   
Stora Karlsö 37462000-05-15Programområde havC2000/07014Sillgrissla 8.82118.47Ägg  10.89            0.001     0.33   3               0.07   0.04           42   
Stora Karlsö 37462000-05-15Programområde havC2000/07015Sillgrissla 8.16105.88Ägg  12.05                  0.28   3               0.05   0.05           62   
Stora Karlsö 37462000-05-15Programområde havC2000/07016Sillgrissla 8.16105.3Ägg  14.56            0.001     0.28   3               0.04   0.05           20   
Stora Karlsö 37462000-05-15Programområde havC2000/07017Sillgrissla 8.54110.54Ägg  9.95            0.001     0.43   3               0.07   0.11           55   
Stora Karlsö 37462000-05-15Programområde havC2000/07018Sillgrissla 8.26104.6Ägg  12.02            0.001     0.4   3               0.07   0.04           40   
Stora Karlsö 37462000-05-15Programområde havC2000/07019Sillgrissla 8.5799.82Ägg  11.13            0.002     0.38   3               0.06   0.07           45   
Stora Karlsö 37462000-05-15Programområde havC2000/07020Sillgrissla 8.21105.35Ägg  10.19            0.003     0.2   3               0.04   0.04           45   
1234