IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(2) Station:(6723) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Kvädöfjärden 67231996-09-19Programområde havC1996/08527Blåmussla   Helkropp               3.68     3.05   7               2.18   1.01           117   
Kvädöfjärden 67231996-09-19Programområde havC1996/08532Blåmussla   Helkropp               3.26     3.29   8               2.34   1.05           175   
Kvädöfjärden 67231996-09-19Programområde havC1996/08535Blåmussla   Helkropp               4.93     3.18   8               2.24   1.1           138   
Kvädöfjärden 67231996-09-19Programområde havC1996/08542Blåmussla   Helkropp               5.31     2.09   9               3.15   1.44           126   
Kvädöfjärden 67231996-09-19Programområde havC1996/08546Blåmussla   Helkropp               4.09     2.02   9               2.9   3           159   
Kvädöfjärden 67231996-09-19Programområde havC1996/08552Blåmussla   Helkropp               5.49     2.03   9               2.42   2.77           128   
Kvädöfjärden 67231996-09-19Programområde havC1996/08557Blåmussla   Helkropp               5.21     2.92   8               3.11   1.85           137   
Kvädöfjärden 67231996-09-19Programområde havC1996/08558Blåmussla   Helkropp               3.77     2.55   9               2.97   6.44           124   
Kvädöfjärden 67231996-09-19Programområde havC1996/08559Blåmussla   Helkropp               4.59     2.55   9               3.05   10.3           149   
Kvädöfjärden 67231998-10-17Programområde havC1998/08001Blåmussla   Helkropp               4.51     2.48   8               3.05   1.56           75   
Kvädöfjärden 67231998-10-17Programområde havC1998/08006Blåmussla   Helkropp               5.73     2.65   10               3.45   1.59           113   
Kvädöfjärden 67231998-10-17Programområde havC1998/08011Blåmussla   Helkropp               4.57     2.22   9               3.48   1.61           116   
Kvädöfjärden 67231998-10-17Programområde havC1998/08016Blåmussla   Helkropp               5.21     2.28   9               3.22   1.61           163   
Kvädöfjärden 67231998-10-17Programområde havC1998/08021Blåmussla   Helkropp               4.66     2.56   8               2.8   1.25           85   
Kvädöfjärden 67231998-10-17Programområde havC1998/08026Blåmussla   Helkropp               6.55     2.51   10               3.49   2.07           86   
Kvädöfjärden 67231998-10-17Programområde havC1998/08031Blåmussla   Helkropp               4.42     2.28   8               2.8   1.17           91   
Kvädöfjärden 67231998-10-17Programområde havC1998/08036Blåmussla   Helkropp               5.83     2.39   9               2.36   1.73           68   
Kvädöfjärden 67231998-10-17Programområde havC1998/08041Blåmussla   Helkropp               6.38     2.38   8               2.5   0.96           118   
Kvädöfjärden 67231995-10-29Programområde havC1995/09016Blåmussla 3.1 Helkropp               2.5     2.3   5               3.2   0.36           120   
Kvädöfjärden 67231995-10-29Programområde havC1995/09017Blåmussla 3.0 Helkropp               13     3.2   10               0.72   0.91           180   
Kvädöfjärden 67231995-10-29Programområde havC1995/09018Blåmussla 3.2 Helkropp               3.9     2.5   6               6.2   0.66           160   
Kvädöfjärden 67231995-10-29Programområde havC1995/09019Blåmussla 3.2 Helkropp               2.8     2.3   7               2.6   0.36           130   
Kvädöfjärden 67231995-10-29Programområde havC1995/09020Blåmussla 3.0 Helkropp               4.3     3.1   4               2   0.32           160   
Kvädöfjärden 67231995-10-29Programområde havC1995/09021Blåmussla 2.5 Helkropp               3.7     2.7   8               2.5   0.78           160   
Kvädöfjärden 67231995-10-29Programområde havC1995/09022Blåmussla 2.8 Helkropp               1.4     2.3   7               3.5   0.54           180   
Kvädöfjärden 67231995-10-29Programområde havC1995/09023Blåmussla 3.4 Helkropp               6.4     2.9   8               3.7   0.44           190   
Kvädöfjärden 67231995-10-29Programområde havC1995/09024Blåmussla 3.1 Helkropp               2.6     2.6   7               2.9   0.27           140   
Kvädöfjärden 67231995-10-29Programområde havC1995/09025Blåmussla 3.0 Helkropp               3.7     3.9   9               3.5   0.6           260   
Kvädöfjärden 67231997-09-22Programområde havC1997/08505Blåmussla   Helkropp               5.83     3.4   9               2.07   1.79           115   
Kvädöfjärden 67231997-09-22Programområde havC1997/08507Blåmussla   Helkropp               3.11     3.35   8               2.03   1.71           127   
Kvädöfjärden 67231997-09-22Programområde havC1997/08515Blåmussla   Helkropp               3.58     3.32   8               1.98   0.88           101   
Kvädöfjärden 67231997-09-22Programområde havC1997/08544Blåmussla   Helkropp               4.74     2.65   9               4.87   1.8           169   
Kvädöfjärden 67231997-09-22Programområde havC1997/08620Blåmussla   Helkropp               4.42     3.3   7               3.08   0.91           130   
Kvädöfjärden 67231997-09-22Programområde havC1997/08625Blåmussla   Helkropp               3.96     2.63   9               2.9   17.3           137   
Kvädöfjärden 67231997-09-22Programområde havC1997/08630Blåmussla   Helkropp               4.86     2.28   8               2.82   1.97           171   
Kvädöfjärden 67231997-09-22Programområde havC1997/08635Blåmussla   Helkropp               5.22     2.34   10               3.73   1.25           155   
Kvädöfjärden 67231997-09-22Programområde havC1997/08640Blåmussla   Helkropp               3.83     3.86   9               3.3   1.45           119   
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde havC2000/08284Blåmussla   Helkropp 14.11             4.47     1.02   6               1.71   1           125   
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde havC2000/08289Blåmussla   Helkropp 10.99             5.74     2.57   8               2.7   2.06           157   
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde havC2000/08294Blåmussla   Helkropp 12.19             3.83     2.13   7               2.25   5.28           174   
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde havC2000/08299Blåmussla   Helkropp 12.44             5.6     1.81   8               2.86   7.7           130   
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde havC2000/08304Blåmussla   Helkropp 11.21             4.25     1.37   7               3.3   1.38           145   
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde havC2000/08309Blåmussla   Helkropp 12.77             4.39     2.33   7               2   7.24           144   
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde havC2000/08314Blåmussla   Helkropp 13.94             3.34     1.17   7               1.56   1.05           160   
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde havC2000/08319Blåmussla   Helkropp 13.64             3.36     1.89   7               2.1   1.02           109   
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde havC2000/08324Blåmussla   Helkropp 13.04             4.03     1.86   6               2.23   1.42           138   
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde havC2000/08329Blåmussla   Helkropp 14.32             4.76     1.9   7               1.96   4.6           139   
Kvädöfjärden 67232000-10-06Programområde havC2000/08830Blåmussla   Helkropp               4.25     1.37   7               3.3   1.38           145   
Kvädöfjärden 67231999-10-08Programområde havC1999/08842Blåmussla   Helkropp 10.58             3.96     2.22   9               2.98   3.13           131   
Kvädöfjärden 67231999-10-08Programområde havC1999/08847Blåmussla   Helkropp 12.24             3.25     1.65   7               2.44   1.57           125   
1234