IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(2) Station:(3859) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Fjällbacka 38591982-12-21Programområde havC1982/08099Blåmussla 9.1 Helkropp 20             1.3         5                   1.2           78   
Fjällbacka 38591985-12-16Programområde havC1985/08281Blåmussla 7.0 Helkropp 14             1.2         5                   3.3               
Fjällbacka 38591986-10-29Programområde havC1986/08087Blåmussla 7.5 Helkropp 18             1.4         7                   1           38   
Fjällbacka 38591991-09-23Programområde havC1991/08234Blåmussla 6.5 Helkropp 14             0.86         9                   1.5           140   
Fjällbacka 38591982-12-21Programområde havC1982/08100Blåmussla 7.2 Helkropp 18             1.4         4                   7           119   
Fjällbacka 38591982-12-21Programområde havC1982/08101Blåmussla 7.2 Helkropp 16             0.78         3                   0.18           59   
Fjällbacka 38591982-12-21Programområde havC1982/08102Blåmussla 7.8 Helkropp 17             0.78         6                   1.3           175   
Fjällbacka 38591982-12-21Programområde havC1982/08103Blåmussla 9.0 Helkropp 15             1.1         5                   0.23           51   
Fjällbacka 38591982-12-21Programområde havC1982/08104Blåmussla 9.3 Helkropp 14             2.3         6                   0.82           227   
Fjällbacka 38591982-12-21Programområde havC1982/08105Blåmussla 9.2 Helkropp 16             2.9         6                   3.7           103   
Fjällbacka 38591982-12-21Programområde havC1982/08106Blåmussla 9.5 Helkropp 16             0.63         6                   0.02           29   
Fjällbacka 38591982-12-21Programområde havC1982/08107Blåmussla 9.4 Helkropp 17             1         6                   2.9           146   
Fjällbacka 38591982-12-21Programområde havC1982/08108Blåmussla 8.2 Helkropp 16             0.27         4                   0.26           20   
Fjällbacka 38591982-12-21Programområde havC1982/08109Blåmussla 9.7 Helkropp 17             1.1         5                   0.1           115   
Fjällbacka 38591985-12-16Programområde havC1985/08282Blåmussla 7.3 Helkropp 13             0.98         6                   1.5               
Fjällbacka 38591985-12-16Programområde havC1985/08283Blåmussla 7.3 Helkropp 11             4         9                   7.7               
Fjällbacka 38591985-12-16Programområde havC1985/08284Blåmussla 8.1 Helkropp 15             1         5                   1.1               
Fjällbacka 38591985-12-16Programområde havC1985/08285Blåmussla 6.4 Helkropp 19             0.85         4                   1.5               
Fjällbacka 38591985-12-16Programområde havC1985/08286Blåmussla 6.7 Helkropp 18             0.65         6                   1.1               
Fjällbacka 38591985-12-16Programområde havC1985/08287Blåmussla 7.3 Helkropp 17             0.53         7                   0.81               
Fjällbacka 38591985-12-16Programområde havC1985/08288Blåmussla 6.8 Helkropp 18             0.75         3                   1.7               
Fjällbacka 38591985-12-16Programområde havC1985/08289Blåmussla 6.2 Helkropp 16             0.59         6                   0.77               
Fjällbacka 38591985-12-16Programområde havC1985/08290Blåmussla 6.7 Helkropp 17             0.64         6                   0.71               
Fjällbacka 38591985-12-16Programområde havC1985/08291Blåmussla 5.3 Helkropp 19             0.55         7                   1.3               
Fjällbacka 38591986-10-29Programområde havC1986/08088Blåmussla 6.8 Helkropp 16             0.89         8                   1.4           41   
Fjällbacka 38591986-10-29Programområde havC1986/08089Blåmussla 7.4 Helkropp 19             0.77         6                   1.5           66   
Fjällbacka 38591986-10-29Programområde havC1986/08090Blåmussla 6.6 Helkropp 19             0.82         8                   0.99           25   
Fjällbacka 38591986-10-29Programområde havC1986/08091Blåmussla 7.6 Helkropp 15             1.3         7                   1.3           52   
Fjällbacka 38591986-10-29Programområde havC1986/08092Blåmussla 7.3 Helkropp 17             0.77         6                   2.1           56   
Fjällbacka 38591986-10-29Programområde havC1986/08093Blåmussla 6.6 Helkropp 17             0.98         8                   1.6           68   
Fjällbacka 38591986-10-29Programområde havC1986/08094Blåmussla 7.8 Helkropp 17             0.72         9                   2           47   
Fjällbacka 38591986-10-29Programområde havC1986/08095Blåmussla 7.4 Helkropp 19             0.96         7                   1.2           38   
Fjällbacka 38591986-10-29Programområde havC1986/08096Blåmussla 7.0 Helkropp 16             1.3         7                   1.5           71   
Fjällbacka 38591986-10-29Programområde havC1986/08097Blåmussla 7.2 Helkropp 19             0.8         6                   0.89           55   
Fjällbacka 38591988-02-02Programområde havC1988/08475Blåmussla 7.0 Helkropp 20             1.8         6                   1.1           100   
Fjällbacka 38591989-10-23Programområde havC1989/08169Blåmussla 7.4 Helkropp 11             0.94         4                   2.2           68   
Fjällbacka 38591998-11-05Programområde havC1998/08357Blåmussla 6.735.5Helkropp 18             0.9     0.6   5               1.5   0.73           180   
Fjällbacka 38591998-11-05Programområde havC1998/08358Blåmussla 7.139.9Helkropp 16             0.67     1.1   4               1.9   1.5           130   
Fjällbacka 38591998-11-05Programområde havC1998/08359Blåmussla 8.447.2Helkropp 12             0.83     0.53   5               1.1   0.57           89   
Fjällbacka 38591998-11-05Programområde havC1998/08360Blåmussla 7.741.1Helkropp 19             0.5     0.5   5               1   0.7           83   
Fjällbacka 38591998-11-05Programområde havC1998/08361Blåmussla 8.344.6Helkropp 14             0.79     2.4   5               2.1   0.91           150   
Fjällbacka 38591998-11-05Programområde havC1998/08362Blåmussla 7.448.2Helkropp 16             0.84     0.62   5               1.1   1.1           180   
Fjällbacka 38591991-09-23Programområde havC1991/08235Blåmussla 6.3 Helkropp 13             1.2         7                   1.9           110   
Fjällbacka 38591991-09-23Programområde havC1991/08237Blåmussla 6.4 Helkropp 13             1.5         10                   2.6           110   
Fjällbacka 38591991-09-23Programområde havC1991/08238Blåmussla 6.6 Helkropp 18             0.67         8                   1.2           91   
Fjällbacka 38591991-09-23Programområde havC1991/08239Blåmussla 6.0 Helkropp 15             0.83         8                   1.5           91   
Fjällbacka 38591991-09-23Programområde havC1991/08240Blåmussla 6.6 Helkropp 12             0.94         9                   3           170   
Fjällbacka 38591982-12-21Programområde havC1982/08110Blåmussla 6.8 Helkropp 20             1.3         8                   4.1           175   
Fjällbacka 38591985-12-16Programområde havC1985/08292Blåmussla 7.1 Helkropp 13             1.8         6                   1.2               
Fjällbacka 38591986-10-29Programområde havC1986/08098Blåmussla 7.1 Helkropp 16             1.4         7                   0.96           69   
12345678910...