IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7939) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Djursjön79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00272Tornfalk   Ägg  5.790.0769     
Djursjön79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00273Tornfalk   Ägg  6.270.0934     
Djursjön79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00274Tornfalk   Ägg  7.500.12     
Djursjön79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00275Tornfalk   Ägg19.886 5.740.0375     
Djursjön79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00276Tornfalk   Ägg19.609 5.850.0443