IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7716) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Lersäter77162014-06-22Programområde jordbruksmark1C2014/00256Tornfalk   Ägg18.11 7.710.0337     
Lersäter77162014-06-22Programområde jordbruksmark1C2014/00257Tornfalk   Ägg18.17 5.500.0571