IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7715) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Gunnelbo77152014-06-28Programområde jordbruksmark1C2014/00246Tornfalk   Ägg16.57 6.000.0853     
Gunnelbo77152014-06-28Programområde jordbruksmark1C2014/00247Tornfalk   Ägg16.78 7.260.0647     
Gunnelbo77152014-06-28Programområde jordbruksmark1C2014/00249Tornfalk   Ägg17.82 7.450.058