IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7712) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Hög kyrka77122014-06-23Programområde jordbruksmark1C2014/00227Tornfalk   Ägg20.945 6.330.0419     
Hög kyrka77122014-06-23Programområde jordbruksmark1C2014/00228Tornfalk   Ägg17.0 6.370.0456