IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7693) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Ösjövägen76932014-08-06Programområde jordbruksmark1C2014/00283Tornfalk   Ägg  4.550.23     
Ösjövägen76932014-08-06Programområde jordbruksmark1C2014/00284Tornfalk   Ägg17.652 5.330.19