IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7692) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Siljansnäs76922014-07-18Programområde jordbruksmark1C2014/00280Tornfalk   Ägg18.524 5.080.0719     
Siljansnäs76922014-07-18Programområde jordbruksmark1C2014/00281Tornfalk   Ägg18.012 4.860.0557     
Siljansnäs76922014-07-18Programområde jordbruksmark1C2014/00282Tornfalk   Ägg18.087 8.290.0783