IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(103) Station:(7945) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Hyby79452014-01-01Programområde jordbruksmark1C2014/00219Kattuggla   Ägg28.604 7.910.12     
Hyby79452014-01-01Programområde jordbruksmark1C2014/00220Kattuggla   Ägg29.314 7.430.0665