IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(103) Station:(7705) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Gullbrohult77052014-05-17Programområde jordbruksmark1C2014/00117Kattuggla   Ägg32.1 7.390.0846     
Gullbrohult77052014-05-17Programområde jordbruksmark1C2014/00118Kattuggla   Ägg32.478 7.360.0784