IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(4) Art:(15) Station:(6825) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Grimsö68252002-12-10Programområde skog1C2002/05354Älg   Lever   0,001b    
Grimsö68252002-12-10Programområde skog1C2002/05354Älg   Muskel   0,001b    
Grimsö68252003-01-14Programområde skog1C2003/05355Älg   Lever   0,001b    
Grimsö68252003-01-14Programområde skog1C2003/05355Älg   Muskel   0,001b    
Grimsö68252003-01-29Programområde skog1C2003/05358Älg   Lever   0,001b    
Grimsö68252003-01-29Programområde skog1C2003/05358Älg   Muskel   0,001b    
Grimsö68252003-10-21Programområde skog1C2003/05197Älg   Lever   0,0168     
Grimsö68252003-10-21Programområde skog1C2003/05197Älg   Muskel   0,0023     
Grimsö68252003-10-21Programområde skog1C2003/05198Älg   Lever   0,0064     
Grimsö68252003-10-21Programområde skog1C2003/05198Älg   Muskel   0,001     
Grimsö68252003-10-22Programområde skog1C2003/05199Älg   Lever   0,0067     
Grimsö68252003-10-22Programområde skog1C2003/05199Älg   Muskel   0,0016     
Grimsö68252003-10-22Programområde skog1C2003/05200Älg   Lever   0,0189     
Grimsö68252003-10-22Programområde skog1C2003/05200Älg   Muskel   0,0028     
Grimsö68252003-10-28Programområde skog1C2003/05206Älg   Lever   0,0023     
Grimsö68252003-10-28Programområde skog1C2003/05206Älg   Muskel   0,001b    
Grimsö68252003-10-30Programområde skog1C2003/05207Älg   Lever   0,005     
Grimsö68252003-10-30Programområde skog1C2003/05207Älg   Muskel   0,0026     
Grimsö68252003-11-12Programområde skog1C2003/05213Älg   Lever   0,0048     
Grimsö68252003-11-12Programområde skog1C2003/05213Älg   Muskel   0,001     
Grimsö68252003-11-18Programområde skog1C2003/05219Älg   Lever   0,0088     
Grimsö68252003-11-18Programområde skog1C2003/05219Älg   Muskel   0,0015     
Grimsö68252003-01-01Programområde skog1C2003/05353Älg   Lever   0,0013     
Grimsö68252003-01-01Programområde skog1C2003/05353Älg   Muskel   0,001b    
Grimsö68252003-01-01Programområde skog1C2003/05359Älg   Lever   0,001b    
Grimsö68252003-01-01Programområde skog1C2003/05359Älg   Muskel   0,001b    
Grimsö68252004-01-05Programområde skog1C2004/05230Älg   Lever   0,0029     
Grimsö68252004-01-05Programområde skog1C2004/05230Älg   Muskel   0,001b    
Grimsö68252004-01-23Programområde skog1C2004/05231Älg   Lever   0,0028     
Grimsö68252004-01-23Programområde skog1C2004/05231Älg   Muskel   0,001b    
Grimsö68252004-10-19Programområde skog1C2004/05120Älg   Lever   0,0011     
Grimsö68252004-10-19Programområde skog1C2004/05120Älg   Muskel   0,001b    
Grimsö68252004-10-19Programområde skog1C2004/05123Älg   Lever   0,0027     
Grimsö68252004-10-19Programområde skog1C2004/05123Älg   Muskel   0,0015     
Grimsö68252004-10-23Programområde skog1C2004/05126Älg   Lever   0,005     
Grimsö68252004-10-23Programområde skog1C2004/05126Älg   Muskel   0,001b    
Grimsö68252004-10-26Programområde skog1C2004/05128Älg   Lever   0,0063     
Grimsö68252004-10-26Programområde skog1C2004/05128Älg   Muskel   0,002     
Grimsö68252004-10-26Programområde skog1C2004/05129Älg   Lever   0,0088     
Grimsö68252004-10-26Programområde skog1C2004/05129Älg   Muskel   0,0021     
Grimsö68252004-10-26Programområde skog1C2004/05171Älg   Lever   0,0073     
Grimsö68252004-10-26Programområde skog1C2004/05171Älg   Muskel   0,0011     
Grimsö68252004-10-28Programområde skog1C2004/05131Älg   Lever   0,0118     
Grimsö68252004-10-28Programområde skog1C2004/05131Älg   Muskel   0,0022     
Grimsö68252004-12-29Programområde skog1C2004/05153Älg   Lever   0,0026     
Grimsö68252004-12-29Programområde skog1C2004/05153Älg   Muskel   0,001b    
Grimsö68252004-12-29Programområde skog1C2004/05154Älg   Lever   0,0079     
Grimsö68252004-12-29Programområde skog1C2004/05154Älg   Muskel   0,0014     
Grimsö68252005-01-04Programområde skog1C2005/05155Älg   Lever   0,0065     
Grimsö68252005-01-04Programområde skog1C2005/05155Älg   Muskel   0,0015     
12