IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(3) Art:(11) Station:(6833) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05117Ren3  Lever   0.0281     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05117Ren3  Muskel   0.00034b    
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05120Ren3  Lever   0.0287     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05120Ren3  Muskel   0.000947     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05136Ren3  Lever   0.0306     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05136Ren3  Muskel   0.00069     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05139Ren3  Lever   0.0139     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05139Ren3  Muskel   0.00034b    
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05141Ren3  Lever   0.0286     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05141Ren3  Muskel   0.000608     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05142Ren3  Lever   0.0424     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05142Ren3  Muskel   0.00034b    
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05145Ren3  Lever   0.0572     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05145Ren3  Muskel   0.00145     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05146Ren3  Lever   0.0264     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05146Ren3  Muskel   0.00034b    
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05152Ren3  Lever   0.0198     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05152Ren3  Muskel   0.000659     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05155Ren3  Lever   0.0157     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05155Ren3  Muskel   0.00104     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05118Ren3  Lever   0.023     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05118Ren3  Muskel   0.000914     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05119Ren3  Lever   0.0107     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05119Ren3  Muskel   0.00195     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05123Ren3  Lever   0.0388     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05123Ren3  Muskel   0.00114     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05124Ren3  Lever   0.0643     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05124Ren3  Muskel   0.0016     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05125Ren3  Lever   0.0796     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05125Ren3  Muskel   0.00365     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05128Ren3  Lever   0.0906     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05128Ren3  Muskel   0.00315     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05129Ren3  Lever   0.0695     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05129Ren3  Muskel   0.00264     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05130Ren3  Lever   0.114     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05130Ren3  Muskel   0.00193     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05131Ren3  Lever   0.0612     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05131Ren3  Muskel   0.00201     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05133Ren3  Lever   0.0449     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05133Ren3  Muskel   0.00149     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05051Ren2  Lever   0.0646     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05051Ren2  Muskel   0.0034     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05052Ren2  Lever   0.0956     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05052Ren2  Muskel   0.004     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05056Ren3  Lever   0.113     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05056Ren3  Muskel   0.0031     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05062Ren4  Lever   0.084     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05062Ren4  Muskel   0.0036     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05068Ren3  Lever   0.065     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05068Ren3  Muskel   0.0033     
123