IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(3) Art:(11) Station:(6833) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05117Ren3  Lever   0,0281     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05117Ren3  Muskel   0,00034b    
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05120Ren3  Lever   0,0287     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05120Ren3  Muskel   0,000947     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05136Ren3  Lever   0,0306     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05136Ren3  Muskel   0,00069     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05139Ren3  Lever   0,0139     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05139Ren3  Muskel   0,00034b    
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05141Ren3  Lever   0,0286     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05141Ren3  Muskel   0,000608     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05142Ren3  Lever   0,0424     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05142Ren3  Muskel   0,00034b    
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05145Ren3  Lever   0,0572     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05145Ren3  Muskel   0,00145     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05146Ren3  Lever   0,0264     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05146Ren3  Muskel   0,00034b    
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05152Ren3  Lever   0,0198     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05152Ren3  Muskel   0,000659     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05155Ren3  Lever   0,0157     
Ammarnäs68331996-09-13Programområde fjäll1C1996/05155Ren3  Muskel   0,00104     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05118Ren3  Lever   0,023     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05118Ren3  Muskel   0,000914     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05119Ren3  Lever   0,0107     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05119Ren3  Muskel   0,00195     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05123Ren3  Lever   0,0388     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05123Ren3  Muskel   0,00114     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05124Ren3  Lever   0,0643     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05124Ren3  Muskel   0,0016     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05125Ren3  Lever   0,0796     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05125Ren3  Muskel   0,00365     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05128Ren3  Lever   0,0906     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05128Ren3  Muskel   0,00315     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05129Ren3  Lever   0,0695     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05129Ren3  Muskel   0,00264     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05130Ren3  Lever   0,114     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05130Ren3  Muskel   0,00193     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05131Ren3  Lever   0,0612     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05131Ren3  Muskel   0,00201     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05133Ren3  Lever   0,0449     
Ammarnäs68331997-09-15Programområde fjäll1C1997/05133Ren3  Muskel   0,00149     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05051Ren2  Lever   0,0646     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05051Ren2  Muskel   0,0034     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05052Ren2  Lever   0,0956     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05052Ren2  Muskel   0,004     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05056Ren3  Lever   0,113     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05056Ren3  Muskel   0,0031     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05062Ren4  Lever   0,084     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05062Ren4  Muskel   0,0036     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05068Ren3  Lever   0,065     
Ammarnäs68331998-11-15Programområde fjäll1C1998/05068Ren3  Muskel   0,0033     
123