IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(7604) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Vänern SO Åsundaön76042011-09-29Programområde sötvatten1Lokal 1:1-007Abborre 19.892.1Muskel   0.0794     
Vänern SO Åsundaön76042011-09-29Programområde sötvatten1Lokal 1:2-008Abborre 19.485.1Muskel   0.0997     
Vänern SO Åsundaön76042011-09-29Programområde sötvatten1Lokal 1:3-009Abborre 21.5100.9Muskel   0.0909     
Vänern SO Åsundaön76042011-09-29Programområde sötvatten1Lokal 1:4-010Abborre 19.276.8Muskel   0.0982     
Vänern SO Åsundaön76042011-09-29Programområde sötvatten1Lokal 1:5-011Abborre 20.077.0Muskel   0.0716     
Vänern SO Åsundaön76042011-09-29Programområde sötvatten1Lokal 1:6-012Abborre 17.558.8Muskel   0.0646     
Vänern SO Åsundaön76042011-09-29Programområde sötvatten1Lokal 1:7-013Abborre 20.989.8Muskel   0.115     
Vänern SO Åsundaön76042012-09-12Programområde sötvatten1Lokal 1:1-305Abborre220.482.1Muskel   0.196     
Vänern SO Åsundaön76042012-09-12Programområde sötvatten1Lokal 1:2-306Abborre321.094.6Muskel   0.321     
Vänern SO Åsundaön76042012-08-11Programområde sötvatten1Lokal 1:3-307Abborre319.368.2Muskel   0.173     
Vänern SO Åsundaön76042012-08-11Programområde sötvatten1Lokal 1:8-312Abborre318.155.4Muskel   0.245     
Vänern SO Åsundaön76042012-09-20Programområde sötvatten1Lokal 1:4-308Abborre220.098.9Muskel   0.227     
Vänern SO Åsundaön76042012-08-20Programområde sötvatten1Lokal 1:5-309Abborre318.253.0Muskel   0.15     
Vänern SO Åsundaön76042012-09-21Programområde sötvatten1Lokal 1:6-310Abborre316.031.1Muskel   0.168     
Vänern SO Åsundaön76042012-09-19Programområde sötvatten1Lokal 1:7-311Abborre315.732.1Muskel   0.199     
Vänern SO Åsundaön76042012-08-19Programområde sötvatten1Lokal 1:9-313Abborre321.0105.1Muskel   0.146     
Vänern SO Åsundaön76042012-08-12Programområde sötvatten1Lokal 1:10-314Abborre218.559.2Muskel   0.227     
Vänern SO Åsundaön76042013-09-30Programområde sötvatten1Lokal 1:1-406Abborre218.065.2Muskel   0.102     
Vänern SO Åsundaön76042013-09-30Programområde sötvatten1Lokal 1:2-407Abborre218.263.1Muskel   0.0872     
Vänern SO Åsundaön76042013-09-30Programområde sötvatten1Lokal 1:3-408Abborre217.050.4Muskel   0.0766     
Vänern SO Åsundaön76042013-09-30Programområde sötvatten1Lokal 1:4-409Abborre217.249.9Muskel   0.099     
Vänern SO Åsundaön76042013-09-30Programområde sötvatten1Lokal 1:5-410Abborre318.067.0Muskel   0.167     
Vänern SO Åsundaön76042013-09-30Programområde sötvatten1Lokal 1:6-411Abborre217.455.0Muskel   0.0997     
Vänern SO Åsundaön76042013-09-30Programområde sötvatten1Lokal 1:7-412Abborre320.092.2Muskel   0.121     
Vänern SO Åsundaön76042013-09-30Programområde sötvatten1Lokal 1:8-413Abborre217.053.1Muskel   0.149     
Vänern SO Åsundaön76042013-09-30Programområde sötvatten1Lokal 1:9-414Abborre218.367.9Muskel   0.14     
Vänern SO Åsundaön76042013-09-30Programområde sötvatten1Lokal 1:10-415Abborre217.661.8Muskel   0.132