IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(120) Station:(4172) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966001Öring 77.04810.0Muskel  1.400.617     
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966002Öring 74.05100.0Muskel  8.400.479     
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966003Öring 80.05500.0Muskel  4.800.567     
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966004Öring 73.04450.0Muskel  3.700.506     
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966005Öring 71.03944.0Muskel  6.200.427     
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966006Öring 70.04160.0Muskel  5.600.435     
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966007Öring 70.03680.0Muskel  5.900.443     
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966008Öring 73.04070.0Muskel  5.000.423     
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966009Öring 71.04500.0Muskel  6.000.409     
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966010Öring 70.04040.0Muskel  5.700.379