IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(7) Station:(8387) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Testen83871986-09-26Örebro län7T0419Abborre18.44.1Muskel   0.11     
Testen83871989-02-19Örebro län10T0420Abborre19.06.3Muskel   0.08     
Testen83871989-08-15Örebro län15T0421Abborre18.76.0Muskel   0.03     
Testen83871991-08-21Örebro län15T0422Abborre18.66.3Muskel   0.04