IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(7) Station:(5400) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Stora Kumlan54001986-10-10Örebro län15T0406Abborre19.15.3Muskel   0.12     
Stora Kumlan54001988-09-20Örebro län15T0407Abborre18.86.0Muskel   0.18     
Stora Kumlan54001989-08-26Örebro län15T0408Abborre19.16.3Muskel   0.11     
Stora Kumlan54001991-08-15Örebro län15T0409Abborre19.16.9Muskel   0.17