IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(7) Station:(4207) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Söderhavet42071992-10-18Örebro län1T0445Abborre   Muskel   0.248     
Söderhavet42071997-10-08Örebro län7T0446Abborre620.688.8Lever0.925  0.188     
Söderhavet42071997-10-08Örebro län7T0446Abborre620.688.8Muskel   0.295     
Söderhavet42071997-10-08Örebro län7T0447Abborre620.694.3Lever0.772  0.152     
Söderhavet42071997-10-08Örebro län7T0447Abborre620.694.3Muskel   0.256     
Söderhavet42071997-10-08Örebro län6T0448Abborre 22.3128.8Lever1.209  0.096     
Söderhavet42071997-10-08Örebro län6T0448Abborre 22.3128.8Muskel   0.194     
Söderhavet42072003-01-01Örebro län6T0904Abborre 17.061.0Lever   0.141     
Söderhavet42072003-01-01Örebro län7T0905Abborre 19.084.0Lever   0.197     
Söderhavet42072003-01-01Örebro län5T0906Abborre 24.0196.0Lever   0.214     
Söderhavet42072003-01-01Örebro län6T0907Abborre 17.061.0Muskel   0.246     
Söderhavet42072003-01-01Örebro län7T0908Abborre 19.084.0Muskel   0.273     
Söderhavet42072003-01-01Örebro län5T0909Abborre 24.0196.0Muskel   0.327