IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(7) Station:(4195) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Mörttjärn41951997-10-01Örebro län1T0458Abborre 43.01180.0Muskel   0.6     
Mörttjärn41951997-10-01Örebro län1T0459Abborre 39.0910.0Muskel   0.41     
Mörttjärn41951997-10-01Örebro län1T0460Abborre 32.0440.0Muskel   0.29     
Mörttjärn41951997-10-01Örebro län1T0461Abborre 32.0390.0Muskel   0.27     
Mörttjärn41951997-10-01Örebro län1T0462Abborre 35.0510.0Muskel   0.53