IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(7) Station:(4193) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Kvismare kanal41931985-10-03Örebro län1T0473Abborre 27.0390.0Muskel   0.25     
Kvismare kanal41931985-10-03Örebro län1T0474Abborre 26.0330.0Muskel   0.22     
Kvismare kanal41931985-10-03Örebro län1T0475Abborre 25.0300.0Muskel   0.47     
Kvismare kanal41931985-10-08Örebro län1T0476Abborre 20.0180.0Muskel   0.18