IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(8394) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Bergtjärn83941988-05-19Örebro län1T0006Gädda 43.5542.0Muskel   1.11     
Bergtjärn83941988-05-19Örebro län1T0007Gädda 50.1876.0Muskel   1.31     
Bergtjärn83941989-05-02Örebro län1T0008Gädda 60.21378.0Muskel   1.24     
Bergtjärn83941989-05-02Örebro län1T0009Gädda 50.4723.0Muskel   1.35