IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(8387) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Testen83871988-05-04Örebro län1T0255Gädda 52.9908.0Muskel   0.79     
Testen83871988-05-04Örebro län1T0256Gädda 57.5 Muskel   1.31     
Testen83871992-05-18Örebro län1T0257Gädda 53.8863.0Muskel   0.62     
Testen83871992-06-03Örebro län1T0258Gädda 51.5807.0Muskel   0.45