IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(6590) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Borasjön65902000-11-07Örebro län1T0011Gädda 57.01150.0Muskel   1.1     
Borasjön65902000-11-07Örebro län1T0012Gädda 53.01000.0Muskel   0.8     
Borasjön65902000-11-07Örebro län1T0013Gädda 48.0970.0Muskel   0.67     
Borasjön65902000-11-07Örebro län1T0014Gädda 57.01220.0Muskel   1.1     
Borasjön65902000-11-07Örebro län1T0015Gädda 58.01370.0Muskel   1