IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(5831) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Rösjön58312001-04-25Örebro län1T0161Gädda 56.0920.0Muskel   1.22     
Rösjön58312001-04-25Örebro län1T0162Gädda 48.51120.0Muskel   1.24     
Rösjön58312001-04-25Örebro län1T0163Gädda 40.0680.0Muskel   0.9     
Rösjön58312001-04-25Örebro län1T0164Gädda 42.0730.0Muskel   0.62     
Rösjön58312001-04-25Örebro län1T0165Gädda 47.51130.0Muskel   1.44