IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(5400) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Stora Kumlan54001992-01-01Örebro län1T0206Gädda 34.0240.0Muskel   0.56     
Stora Kumlan54001992-01-01Örebro län1T0207Gädda 36.0290.0Muskel   0.52     
Stora Kumlan54001992-01-01Örebro län1T0208Gädda 39.0330.0Muskel   0.35     
Stora Kumlan54001987-10-20Örebro län1T0209Gädda  1700.0Muskel   1.95     
Stora Kumlan54001987-10-20Örebro län1T0210Gädda  600.0Muskel   1.12     
Stora Kumlan54001987-10-20Örebro län1T0211Gädda  700.0Muskel   1.17     
Stora Kumlan54001987-10-20Örebro län1T0212Gädda  1000.0Muskel   1.64     
Stora Kumlan54001987-10-20Örebro län1T0213Gädda  500.0Muskel   1.17     
Stora Kumlan54001989-05-30Örebro län1T0214Gädda 55.21079.0Muskel   0.91     
Stora Kumlan54001992-05-17Örebro län1T0215Gädda 39.2329.0Muskel   0.29     
Stora Kumlan54001992-05-17Örebro län1T0216Gädda 35.5299.0Muskel   0.52