IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(5393) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Stora Tomsjön53931998-11-17Örebro län5T0223Gädda  825.0Muskel   0.92     
Stora Tomsjön53932009-02-11Örebro län1T0867Gädda 43.0500.0Muskel   0.37     
Stora Tomsjön53932009-02-11Örebro län1T0868Gädda 53.0900.0Muskel   0.82     
Stora Tomsjön53932009-02-02Örebro län1T0869Gädda 65.01600.0Muskel   0.61