IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(5169) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Angsjön51692014-09-24Örebro län1T1033Gädda 66.01580.0Muskel   1.2     
Angsjön51692014-09-24Örebro län1T1034Gädda 46.0460.0Muskel   0.7     
Angsjön51692014-09-24Örebro län1T1035Gädda 63.01320.0Muskel   1.3     
Angsjön51692014-09-24Örebro län1T1036Gädda 42.0410.0Muskel   0.74     
Angsjön51692014-09-24Örebro län1T1037Gädda 49.0745.0Muskel   0.86     
Angsjön51692014-09-24Örebro län1T1038Gädda 46.0510.0Muskel   0.69