IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(5168) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Stora Noren51682010-08-13Örebro län1T0923Gädda 32.0200.0Muskel   0.53     
Stora Noren51682010-08-13Örebro län1T0924Gädda 35.0280.0Muskel   0.43     
Stora Noren51682010-08-13Örebro län1T0925Gädda 46.0620.0Muskel   0.71     
Stora Noren51682010-08-13Örebro län1T0926Gädda 45.0660.0Muskel   0.73     
Stora Noren51682010-08-13Örebro län1T0927Gädda 50.0720.0Muskel   0.48     
Stora Noren51682010-08-13Örebro län1T0928Gädda 47.0860.0Muskel   0.64     
Stora Noren51682010-08-13Örebro län1T0929Gädda 57.01220.0Muskel   1