IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(5167) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Stora Stråsjön51672001-09-14Örebro län1T0627Gädda  850.0Muskel   1.8     
Stora Stråsjön51672001-09-14Örebro län1T0628Gädda  1000.0Muskel   1.5     
Stora Stråsjön51672001-09-14Örebro län1T0629Gädda  1250.0Muskel   1.2     
Stora Stråsjön51672001-09-14Örebro län1T0630Gädda  1250.0Muskel   1.4     
Stora Stråsjön51672001-09-15Örebro län1T0631Gädda  1600.0Muskel   1.1     
Stora Stråsjön51672006-09-28Örebro län1T0809Gädda  600.0Muskel   0.66     
Stora Stråsjön51672006-09-29Örebro län1T0810Gädda  800.0Muskel   1.3     
Stora Stråsjön51672006-09-29Örebro län1T0811Gädda  900.0Muskel   1.2     
Stora Stråsjön51672006-09-29Örebro län1T0812Gädda  1300.0Muskel   1.1     
Stora Stråsjön51672006-09-29Örebro län1T0813Gädda  1400.0Muskel   1.9     
Stora Stråsjön51672011-04-02Örebro län1T0954Gädda 56.01180.0Muskel   1.2     
Stora Stråsjön51672011-04-02Örebro län1T0955Gädda 52.0920.0Muskel   1.1     
Stora Stråsjön51672011-04-02Örebro län1T0956Gädda 60.01540.0Muskel   1.3     
Stora Stråsjön51672011-11-01Örebro län1T0980Gädda 53.0860.0Muskel   1.2     
Stora Stråsjön51672011-11-01Örebro län1T0981Gädda 45.0580.0Muskel   0.69     
Stora Stråsjön51672011-11-01Örebro län1T0984Gädda 41.0420.0Muskel   0.48     
Stora Stråsjön51672011-11-03Örebro län1T0982Gädda 37.0360.0Muskel   0.4     
Stora Stråsjön51672011-11-02Örebro län1T0983Gädda 35.0620.0Muskel   0.69     
Stora Stråsjön51672011-11-02Örebro län1T0985Gädda 43.0400.0Muskel   0.64