IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(4854) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Ölen48542004-02-01Örebro län1T0745Gädda 61.01320.0Muskel   1.2     
Ölen48542004-02-01Örebro län1T0746Gädda 58.01120.0Muskel   0.84     
Ölen48542004-02-01Örebro län1T0747Gädda  850.0Muskel   1.1     
Ölen48542004-02-01Örebro län1T0748Gädda 57.01130.0Muskel   1.1     
Ölen48542004-02-01Örebro län1T0749Gädda 52.0820.0Muskel   0.55